Vítejte na livinghistory.cz

Tyto stránky vznikly za účelem aktivní podpory a propagace "živé historie", "oživování historie" anebo "living history", tedy úsilí názorně přibližovat každodenní život v různých historických obdobích, se snahou o co největší možnou věrnost historickým reáliím.

Úkolem Livinghistory.cz je informovat o dění v této oblasti, a rovněž sloužit vzájemné komunikaci, výměně zkušeností, poznatků, nápadů a seznamování se s činností a aktivitami lidí, které spojuje zájem o tento způsob propagace historie.

Redakce serveru livinghistory.cz

Minuteman 2006

Letošní ročník Minutemana byl v režii Hanze a Malamuta. Ta kombinace dávala jistý prostor pro překvapení a jak jsme se všichni přesvědčili, bylo ho využito. Nutno také zmínit, že předpověď počasí, přesto, že se oteplilo, nebyla zrovna lichotivá. Aspoň já si teda ve dvacetistupňových mrazech moc nelibuji.

Pletení na formě

Pletení na formě patří mezi poměrně vyspělé předtkalcovské techniky, tento princip byl a je používán na celém světě při výrobě košů, rohoží, koberců a podobně, proto se někdy též nazývá vázání. Také je známé pod názvem zapjastková technika.

Jako textilní techniku ji využívali západní Slované, v Evropě prokazatelně existovala v Polsku, u nás na východní Moravě, dle archeologických vykopávek z 8.-10. století v Mikulčicích a na Slovensku.
Pletli se návleky na zápěstí (na Slovensku nazývané zapiastky - odtud zapjastková technika), rukavice, čepice, měkká a teplá obuv (po upletení se místo podrážky podšilo několika vrstvami sukna).

Zpráva o OH sraze 2005

Letošní první sraz příznivců oživené historie se uskutečnil o víkendu 30. září - 2. října 2005 v Horním Vítkově u Chrastavy na staveništi repliky románského velmožského dvorce (Wothanburg). Jako hlavní téma srazu bylo zvoleno vojenství a vojenské tábory a ležení

 

Oficiální program srazu proběhl v sobotu odpoledne a nabídl přítomným zájemcům z řad aktivních účastníků i nekostýmovaných diváků četné zajímavé „odborné“ podněty.

Lakedaimonský hoplita ve válce

Při pohledu na starořecké vázové malby, reliéfy či sochy, nám před očima vyvstávají obrazy dávných heroických bojů. Jejich hrdinové se střetávají často nazí, třímající jen své zbraně, jediným oděním bývá často přílba. Atletickou nahotu nelze sice v antickém Řecku pokládat za uměleckou licenci, ale i glorifikovaný hoplita byl pouhý voják. A jako takový nutně musel přizpůsobit svou výstroj podmínkám bojiště a přesunu vojsk. Jaké tedy bylo vybavení třeba lakedaimonského hoplity na vojenském tažení?

Exkurs do identifikace piktografických postav a dějů indiánů Velkých plání

Každá společnost má potřebu zaznamenávat činy svých členů a postupně tak vytvářet paměť národa. V některých kulturách se tesá do kamene, jinde modeluje z hlíny a všechny si o nich vyprávějí. Mnohé z nich vynalezly písmo, aby tyto děje mohly přesně zaznamenat.

Nikoho tedy nepřekvapí, že podobnou potřebu měla a mají i indiánská etnika. Vedeni právě touto potřebou vytvářeli a mnohdy ještě vytvářejí indiánští umělci piktogramy, tedy obrázkové záznamy nejrůznějších dějů. Toto umění se velice specificky rozvinulo na planinách v 19. století. Právě zde nacházíme tzv.

Pár úvah nad tím kterak rekonstruovat historické bitvy I.

 

Hned v úvodu podotýkám, že to co tu budete číst jsou mé osobní názory, podložené postřehy z mnohaleté praxe pořádání rekonstrukcí historických bitev, psaní bitevních scénářů a jejich režie. Jde jednak o postřehy z pohledu historie a pak o postřehy čistě praktického rázu, které vám možná mohou usnadnit práci při rekonstrukci vaší historické bitvy. Ponechám úmyslně stranou jinak samozřejmě relevantní snahy o ztvárnění pohádkových motivů nebo fantasy a soustředím se vysloveně na rekonstrukce historických bitev.

Potahování mandlového štítu

V tomto článku se pokusím o soupis informací probraných v diskuzním fóru (Raný středověk/Štíty) a popis výrobního postupu při potahování korpusu mandlového štítu surovou kůží na základě mých osobních zkušeností a informací získaných v rámci této debaty. Článek se nezabývá výrobou samotného korpusu, který jsem získal už hotový, ani se nepokouší o rekonstrukci výrobního postupu prostřednictvím dobových technologií a nástrojů.

Hroty šípů a šipek aneb střelné zbraně v pozdně středověkých Čechách

Nedávno jsem poněkud emotivně reagoval na článek J. Petřiny „Tři středověké hroty šípů“, neboť uvedené závěry zásadním způsobem kolidují s názorem, který jsem si vytvořil na základě dlouhodobého studia různých odborných podkladů na dané téma.

Cílem následující úvahy je zvýšení informovanosti zájemců o LH v oblasti, která je dosti opomíjená a také evidentně deformovaná. I na LH akcích se objevují střelné zbraně, které neodpovídají dané lokalitě ani období a myslím, že je v zájmu všech, toto postupně zlepšovat.

Deky Rio Grande

Jako teenager trávil Dick Myers čas mezi indiány Potowatomi a učil se ručnímu tkaní. Myers se účastní podniků v Bent´s Old Fort National Historic Site a Tubac Presidio. Tento jeho článek pojednává o výrobě a historii přikrývek od Rio Grande.

Mimořádným předmětem zájmu pro staré trappery, indiány, obchodníky, průzkumníky a všechny ostatní v pohraničí byly deky. Krom toho, že dobré teplé deky byly všemi vyhledávané, sloužily ještě mnoha dalším účelům. To platí až dodnes.

Stránky

Přihlásit se k odběru livinghistory.cz RSS