Vítejte na livinghistory.cz

Tyto stránky vznikly za účelem aktivní podpory a propagace "živé historie", "oživování historie" anebo "living history", tedy úsilí názorně přibližovat každodenní život v různých historických obdobích, se snahou o co největší možnou věrnost historickým reáliím.

Úkolem Livinghistory.cz je informovat o dění v této oblasti, a rovněž sloužit vzájemné komunikaci, výměně zkušeností, poznatků, nápadů a seznamování se s činností a aktivitami lidí, které spojuje zájem o tento způsob propagace historie.

Redakce serveru livinghistory.cz

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl VI. - Bitola

icon

Synonyma: Heraclea Lyncestis
Datace:  
Rozměry: Obvod cca 62cm, další rozměry se nedají odečíst
Materiál: pozlacená měď, železo, železo pokryté pozlacenou měděnou fólií
Místo nálezu: Makedonie, antické město Heraclea Lyncestis. Jedná se o sídlištní nález, nalezený těsně nad mozaikovou podlahou jižního přístavku basiliky C při vykopávkách Heraclea Lyncestis. Fragmenty přilby ležely ve vrstvě zničené požárem.
Současné uložení: Narodni Muzej, Bitola

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl V. - Caričin Grad

icon

Synonyma: Justiniana Prima
Datace:  
Rozměry: Výška 20,6cm, průměr 19 x 20cm, obvod cca 62,7cm
Materiál: Pozlacený bronz, pozlacená bronzová folie
Místo nálezu: Caričin Grad, bývalé velké antické město v Srbsku, rodiště císaře Justiniána. Celkem byly nalezeny fragmenty tří žeber a fragment obvodového pásu. Jednalo se o sídlištní nálezy z různých míst této lokality.
Současné uložení: Narodni Muzej, Leskovac

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl III. - Batajnica

icon

Synonyma:  
Datace:  
Rozměry: Výška 20,6cm, průměr 19 x 20cm, obvod cca 62,7cm
Materiál: Pozlacený bronz, železo
Místo nálezu: Batajnica, okres Zemun, Srbsko. Jedná se o hrobový nález z mužského hrobu. Před druhou světovou válkou byla přilba objevena náhodně při orbě a byla neodborně odkryta a dlouho byla v soukromé sbírce. Bližší okolnosti nálezu jsou nejasné.
Současné uložení: Arheološki Muzej, Zagreb, inv. č. 38

 

Katakombový pohřeb se zbrojí z Gospitalnoj ulice Kerč (Předběžná zpráva)

Lamelová zbroj z doby stěhování národů z Kerče, Krym

 

Při pátrání po původu a historii lamelových zbrojí jsem narazil na článek o lamelové zbroji z Kerče. Je to starý nález  z Krymu, který je jako yety. Každý o něm mluví, ale nikdo ho neviděl. Řada článků se odkazuje na nález z Kerče, ale jediné, co jsem doposud viděl byl obrázek několika lamel publikovaných v Thordemanovi – viz obr. 1. Vzhledem k tom,u, že se jedná o veliký nález fragmentů lamelové zbroje srovnatelný s Niederstotzingenským nálezem, ke kterému má blízko i proveniencí, pátral jsem po definitivní zprávě z průzkumu zbytků zbroje.

Historie ožívá ve virtuálnim prostředí.

 

Historie ožívá ve virtuálním prostredí

Jistě velká část z vás někdy snila o tom, jak by bylo úžasné setkat se s některou z významných osobností českých nebo světových dějin. Pánové jistě někdy chtěli spatřit líbeznou Madame de Pompadúr a dámy toužily po Napoleónovi nebo Ludvíku XIV. Bohužel bez stroje času nám není přáno.

Překlady rukopisů šermířských mistrů

ikon.jpgČlánek představuje projekt, jehož cílem je rozšířit znalosti o skutečné podobě dobového boje, zejména pak soubojového šermu. Tato oblast je opředena řadou mýtů, které přiživují nejen filmy, ale také řada skupin historického šermu. Ti, kteří chtějí namísto nepodložených spekulací vycházet z dochovaných faktů, mají nyní možnost studovat české překlady originálních německých rukopisů z 15. století. V nich tehdejší mistři šermu popisují své techniky.

 

Kožešiny a kožešinová zvířata I.

icon.jpgKožešiny jsou pravděpodobně nejstarším oděvem na světě, kožešnictví tedy patří mezi nejstarší řemesla. Po staletí se vyvíjelo, zdokonalovalo, pro některé kožešiny a pracovní postupy, vznikly čistě kožešnické názvy. Práce s kožešinou, jako technologické postupy, stehy, sesazování kožešin a podobně, se od středověku (mimo vynález kožešnického stroje v roce 1880) asi příliš nezměnila. Výjimku tvořily pouze velké podniky jako např. Kara Trutnov, v malých provozovnách zůstala většina práce ruční.

Výroba šupinové zbroje

manassescale2_774.jpg

Úvodem

Podle jedné z definic se říká šupinové zbroji šupinová proto, protože se skládá ze šupin připojených k podkladu. Tím se liší od zbroje lamelové, která se skládá z dílků připojených k sobě navzájem. Tento článek je zaměřen právě na zbroj tvořenou dílky připevňovanými k podkladu, tedy zbroj šupinovou.

Šupinové zbroje se používaly od starověku až po novověk, přesto však zřejmě nikdy nedosáhly takové obliby jako jiné typy zbrojí, například kroužkové. Proč tomu tak bylo, nevíme zcela přesně; každopádně šupinová zbroj má své výhody i nevýhody.

Stránky

Přihlásit se k odběru livinghistory.cz RSS