SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl I. - Úvod

Baldenheim_serial.jpgSlovo úvodem: Díky Sidneyho neutuchajícímu nasazení vám dnes přinášíme kromě tohoto krátkého úvodu i první díl seriálu o žebrových přilbách. Pokusíme se přidávat další díly postupně jak čas dovolí. A nyní již slovo autorovo:

Jedná se o dobře definovanou skupinu velmi honosných přileb germánských velmožů 5.-7. st. našeho letopočtu s typickou konstrukcí a výzdobou (viz výše uvedený článek). Do dnešního dne se našlo kolem 40 přileb nebo jejich fragmentů po celé Evropě a v severní Africe.
Základní obecné informace o konstrukci a výzdobě těchto přileb jsou ve článku "Pár poznámek ke konstrukci a výzdobě žebrové přilby z období stěhování národů" (t.č. k vidění zde na http://www.livinghistory.cz/ a na http://www.slovane.cz/ )

 

 

 

V tomto článku jsme se pokusili alespoň ve stručnosti sepsat a ukázat pokud možno všechny nalezené přilby či jejich fragmenty.
Pro jednoduchost a přehlednost je každá přilba popsána stejným schematem - název, eventuální synonyma, materiál, místo nálezu, současné uložení, popis nálezu a na závěr použité prameny.

 

 

 

Článek si nedělá nárok na úplnost, jedná se o informace posbírané z dostupné literatury a internetu, proto každé relevantní doplnění bude jen vítáno (zvlášť odkazy na literaturu či internetové zdroje, obrázky originálů či kvalitních kopií, informace o používaných technologiích atd.). Tedy jakási "interaktivní" publikace, vše je možno zaslat přes SZ či email.
Vzhledem k množství materiálu a nedostatku času bychom chtěli jednotlivé přilby postupně přidávat, tak, jak se je bude dařit zpracovávat a eventuálně aktualizovat přilby již vystavené.

Autor: Sidney

 

Kategorie