Oživená historie

EXARC newsletter

 

EXARC Newsletter, Number 2013/4

 

Gdzieś w porcie głodny szczur, aneb cyp na Baltu

V srpnu 2011 jsem se plavil na Snekkaru polské družiny podél celého polského pobřeží Baltu. Rád bych se tímto podělil o své poznatky z použití tohoto typu lodí.

 

Při psaní článku jsem se začal potýkat s názvy a terminologií. Určitě by bylo možné vše nazvat v češtině. Problém, je v tom, že české názvy jsou ve své podstatě k ničemu. Pokud danou problematiku začnete jakkoliv studovat, nebo se plavit, potřebujete jazyk daných přímořských států. Proto jsou názvy v  polské fonetice. Pro lepší orientaci v článku, je při prvním použití daného termínu připojen možný český ekvivalent. Dále je úplně dole tabulka s převodem názvů a termínů.

 

Zamyšlení nad předáváním historie

Originál tohoto článku se nachází na stránkách Regimentu Mortaigne . Jsem si ale jistý, že zde na stránky Living History zcela jistě patří, neboť jeho obsah přesahuje období třicetileté války (Anglické občanské války), a je obecně platný. Navíc vzhledem ke společenské zprofanovanosti zkratky či názvu "LH" poměrně dobře popisuje a na příkladech vysvětluje, co je vlastně obsahem našeho snažení.

Následující článek se svým tématem nebude zabývat popisem věcí minulých, ale naopak se obrací k současnosti. Prostřednictvím článku Juliana Tillburyho je zde prezentováno zamyšlení nad re-enactmentem, jako činností vedoucí k lepšímu poznáni historie. Článek je určen hlavně těm, pro které je re-enactment třicetileté války nedílnou součástí volného času a chtějí svůj koníček posouvat stále dopředu.

Festival Living History 2013

Vážení přátelé šermíři, členové vojenskohistorických spolků a klubů, řemeslníci časem ztracených řemesel a všichni ti, kteří se zabýváte historií nejenom válečnou. Máme možnost prezentovat svou práci a koníček sami mezi sebou i pro laickou veřejnost, která o nás ví velice málo.  Známe se jen mezi sebou a s řemesly odpovídající době, které se věnujeme a tak se pokusme společně zrealizovat myšlenku našeho prvního setkání se a předvést svou práci a celoživotní zájem spojený s historií. Přidejte se k nám a podpořte myšlenku Festivalu Living History 2013. Festival se bude konat na zámku v Brandýse nad Labem (15 km od Prahy směrem na severovýchod.)                                       

Datum konání festivalu: 2. 3. 2013

Pravidla účasti:

Historie ožívá ve virtuálnim prostředí.

 

Historie ožívá ve virtuálním prostredí

Jistě velká část z vás někdy snila o tom, jak by bylo úžasné setkat se s některou z významných osobností českých nebo světových dějin. Pánové jistě někdy chtěli spatřit líbeznou Madame de Pompadúr a dámy toužily po Napoleónovi nebo Ludvíku XIV. Bohužel bez stroje času nám není přáno.

Několik poznámek k ranně středověkým kaftanům východní a severní Evropy

icon.jpg Když jsem před dvěmi lety začal pátrat po pramenech kvůli výrobě prošívaného kaftanu pod zbroj, postupně jsem nasbíral jisté množství informací. Vzhledem k tomu, že diskuse na toto téma zazněly i na fóru Livinghistory, pokusil jsem se shrnout dostupné informace nalezitelné na internetu vztahující se k původu, rozšíření, vzhledu a střihu oděvu typu kaftanu v oblasti východní s severní Evropy. Základem je překlad článku Staroruské kaftany „východního“ typu (móda, původ a chronologie) / v originále Древнерусские кафтаны «восточного» типа (мода, происхождение, хронология) /, který je vystaven na stránkách http://asgard.tgorod.ru/libri.php3?cont=_caftan#top. Překlad jsem doplnil některými dalšími informacemi, které jsou k nalezení.

 

Dobové materiály z nichž byly zhotovovány oděvy nobility ve 14. století v souvislosti s českými zeměmi

Látky

Domácí produkce byla schopna vyrobit pouze obyčejné látky, jakými bylo plátno, či vlna, konkrétně například šeřina, nebo sukna broumovská, hradecká, chrudimská, jihlavská, kolínská, kostelecká, mýtská, rychnovská, solnická, žlutická. Na stejné kvalitativní úrovni bylo prosté sukno polské a mnohá sukna německá, jež se k nám běžně dovážela. To stačilo pokrýt potřeby neurozených, nebo zajistit materiál na levnější odění, ale ne uspokojit potřeby náročné klientely, jakou byla tradičně šlechta a nově se prosazující přední patricijské rody velkých měst. Vzácné látky, jež byly s oblibou používány na odění nobility a o něž byl zájem, k nám byly dováženy z celého tehdy známého světa.

Subscribe to Oživená historie