Kdo je kdo

Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy

 

Tento projekt, vzniklý roku 2000, sdružuje lidi se zájmem o historii českých zemí v období první poloviny 14. století. Jeho cílem je poznávání a oživení všedního života nobility dané doby se zaměřením na dvorské prostředí. To s sebou nese praktickou potřebu studia doby panování a osobnosti královny vdovy Alžběty Richenzy (Elišky Rejčky), které se neomezuje jenom na české země a jejich politické dějiny. Zajímá nás především správa, právo, umění, kurtoazie, stolování, válečné i lovecké umění, pohled na víru, módu, minesseng, umění a mnohé další.

Regiment Wied 1762

Regiment Wied 1762 je občanské sdružení, které se zabývá rekonstrukcí vojenského života a bojových postupů pěchoty za tzv. Sedmileté války (1756-63). Předlohou pro naše vybavení je výstroj a uniforma císařského pěšího regimentu Wied dle dostupných historických a ikonografických předloh vážících se převážně k roku 1762.
 

Lakedaimon

Společnost Lakedaimon se zabývá poznáváním a rekonstrukcí rozličných složek života lidské společnosti v řecké kulturní oblasti během pátého století př. Kr. Nejvyšší pozornost je věnována vojenství Lakedaimonského státu v období kolem roku 457 př. Kr - roku bitvy u Tanagry, velkého střetu První peloponéské války.

 

Trappers´ Corral WI-CZ

Trappers´ Corral WI-CZKdo byli TRAPPEŘI a proč se corral jmenuje právě po nich?

Teprve docela nedávno jsme si uvědomili, že je pro nás slovo "trapper" takovou samozřejmostí, že se jej ani nikde neobtěžujeme vysvětlit. A přitom to pro běžného občana až taková samozřejmost být nemusí, nemluvě o tom, že v češtině se tomuto slovu poněkud posunul význam (jak už bývá v češtině zvykem).

Curia Vítkov

WothanburgObčanské sdružení Curia Vitkov
Počátky projektu Curia Vitkov (dříve Wothanburg) jsou spojeny se skupinou libereckých nadšenců, kteří před několika lety začali vlastníma rukama, ve svém volném čase a za své úspory budovat opevněné šlechtické sídlo z Čech doby románské. Žádné hradiště tohoto druhu se u nás do dnešních časů vcelku nezachovalo, a proto byl projekt od počátku chápán jako pokus o jeho rekonstrukci.

Subscribe to Kdo je kdo