Vítejte na livinghistory.cz

Tyto stránky vznikly za účelem aktivní podpory a propagace "živé historie", "oživování historie" anebo "living history", tedy úsilí názorně přibližovat každodenní život v různých historických obdobích, se snahou o co největší možnou věrnost historickým reáliím.

Úkolem Livinghistory.cz je informovat o dění v této oblasti, a rovněž sloužit vzájemné komunikaci, výměně zkušeností, poznatků, nápadů a seznamování se s činností a aktivitami lidí, které spojuje zájem o tento způsob propagace historie.

Redakce serveru livinghistory.cz

Umístění reklamy na livinghistory.cz

Pro potřeby uživatelů našeho serveru jsme uvedli do provozu systém na výměnu reklamních bannerů, který vám umožní výraznějsím způsobem upozornit a upoutat pozornost na zajímavé akce, projekty a podobně. Samozřejmě stejně jako u článků platí i pro umístění reklamního banneru nějaká pravidla.

Lakedaimon

Společnost Lakedaimon se zabývá poznáváním a rekonstrukcí rozličných složek života lidské společnosti v řecké kulturní oblasti během pátého století př. Kr. Nejvyšší pozornost je věnována vojenství Lakedaimonského státu v období kolem roku 457 př. Kr - roku bitvy u Tanagry, velkého střetu První peloponéské války.

 

Publikování na livinghistory.cz

HlavaKdyž jsme před několika lety řešili jako sdružení (Curia Vítkov) naši vlastní webovou prezentaci, byli jsme nakonec postaveni i před problém s jejím umístěním. Ne, že by už tehdy nebyly k dispozici free webhostingové služby, ale buďto to znamenalo mít na stránkách nevkusné reklamní banery, nebo nabízené spektrum služeb nevyhovovalo zcela našim představám. Poté co jsme nakonec registrovali i doménu curiavitkov.cz, bylo jasno – chceme aby naše prezentace vypadala profesionálně.

Trappers´ Corral WI-CZ

Trappers´ Corral WI-CZKdo byli TRAPPEŘI a proč se corral jmenuje právě po nich?

Teprve docela nedávno jsme si uvědomili, že je pro nás slovo "trapper" takovou samozřejmostí, že se jej ani nikde neobtěžujeme vysvětlit. A přitom to pro běžného občana až taková samozřejmost být nemusí, nemluvě o tom, že v češtině se tomuto slovu poněkud posunul význam (jak už bývá v češtině zvykem).

Curia Vítkov

WothanburgObčanské sdružení Curia Vitkov
Počátky projektu Curia Vitkov (dříve Wothanburg) jsou spojeny se skupinou libereckých nadšenců, kteří před několika lety začali vlastníma rukama, ve svém volném čase a za své úspory budovat opevněné šlechtické sídlo z Čech doby románské. Žádné hradiště tohoto druhu se u nás do dnešních časů vcelku nezachovalo, a proto byl projekt od počátku chápán jako pokus o jeho rekonstrukci.

Odlévání - mé zkušenosti, poznatky a doporučení

 

 

Úvod
Vznik tohoto článku byl motivován mou snahou přispět svými zkušenostmi ke snaze těch nemnoha lidí, kteří se zabývají rekonstrukcemi licích technik v české LH komunitě. Sám se litím zabývám několik let a během svého snažení jsem postupně udělal snad všechny chyby, které udělat lze. Doufám proto, že tento článek pomůže zkrátit cestu těm, kteří jdou stejným směrem jako já. V následujícím textu se velmi často budu zabývat nedobovými technikami.

Frankové !

S ohledem na stále stoupající oblibu praktického ztvárnění raného středověku - ať již jde o historický šerm nebo Living history došlo nakonec celkem logicky i na Franky. Pokusím se v následujících řádcích ztručně nastínit o co nám v nově připravovaném projektu vlastně jde a co bychom chtěli dosáhnout.
 

joab1.jpg

Proč zrovna Frankové?

 

Prameny pro rekonstrukci středověkého okrouhlého stanu

1. Cíl projektu:

 

Zajistit prameny pro vybudování repliky ranně středověkého šlechtického stanu okrouhlého typu.

2. Zdroje:

Byly použity rozmanité prameny zejména ikonografického charakteru. Rovněž byly použity poznatky z již provedených rekonstrukcí. Všechny použité prameny jsou dostupné na Internetu.

3. Poznatky:

 

Livinghistory a historický šerm.

Souhlasím s názory Petra Floriánka na „Několik zamyšlení nad přístupem k živé historii“. Sám sice patřím mezi historické šermíře, ale na rozdíl od většiny kolegů je pro mě velmi důležitá funkčnost bojových postupů a věrohodnost použitých zbraní a kostýmů. Mohu to přirovnat například k tomu když se někdo v rámci „livinghistory“ snaží vytvořit co nejvěrnější dílnu dobového řemeslníka, například litce, já chci ztvárňovat dobového vojáka (například žoldnéře, či bojara). Myslím že jsou tři složky „livinghistory“ a „historického šermu“
 

Stránky

Přihlásit se k odběru livinghistory.cz RSS