Vítejte na livinghistory.cz

Tyto stránky vznikly za účelem aktivní podpory a propagace "živé historie", "oživování historie" anebo "living history", tedy úsilí názorně přibližovat každodenní život v různých historických obdobích, se snahou o co největší možnou věrnost historickým reáliím.

Úkolem Livinghistory.cz je informovat o dění v této oblasti, a rovněž sloužit vzájemné komunikaci, výměně zkušeností, poznatků, nápadů a seznamování se s činností a aktivitami lidí, které spojuje zájem o tento způsob propagace historie.

Redakce serveru livinghistory.cz

Curia Vítkov

WothanburgObčanské sdružení Curia Vitkov
Počátky projektu Curia Vitkov (dříve Wothanburg) jsou spojeny se skupinou libereckých nadšenců, kteří před několika lety začali vlastníma rukama, ve svém volném čase a za své úspory budovat opevněné šlechtické sídlo z Čech doby románské. Žádné hradiště tohoto druhu se u nás do dnešních časů vcelku nezachovalo, a proto byl projekt od počátku chápán jako pokus o jeho rekonstrukci.

Odlévání - mé zkušenosti, poznatky a doporučení

 

 

Úvod
Vznik tohoto článku byl motivován mou snahou přispět svými zkušenostmi ke snaze těch nemnoha lidí, kteří se zabývají rekonstrukcemi licích technik v české LH komunitě. Sám se litím zabývám několik let a během svého snažení jsem postupně udělal snad všechny chyby, které udělat lze. Doufám proto, že tento článek pomůže zkrátit cestu těm, kteří jdou stejným směrem jako já. V následujícím textu se velmi často budu zabývat nedobovými technikami.

Frankové !

S ohledem na stále stoupající oblibu praktického ztvárnění raného středověku - ať již jde o historický šerm nebo Living history došlo nakonec celkem logicky i na Franky. Pokusím se v následujících řádcích ztručně nastínit o co nám v nově připravovaném projektu vlastně jde a co bychom chtěli dosáhnout.
 

joab1.jpg

Proč zrovna Frankové?

 

Prameny pro rekonstrukci středověkého okrouhlého stanu

1. Cíl projektu:

 

Zajistit prameny pro vybudování repliky ranně středověkého šlechtického stanu okrouhlého typu.

2. Zdroje:

Byly použity rozmanité prameny zejména ikonografického charakteru. Rovněž byly použity poznatky z již provedených rekonstrukcí. Všechny použité prameny jsou dostupné na Internetu.

3. Poznatky:

 

Livinghistory a historický šerm.

Souhlasím s názory Petra Floriánka na „Několik zamyšlení nad přístupem k živé historii“. Sám sice patřím mezi historické šermíře, ale na rozdíl od většiny kolegů je pro mě velmi důležitá funkčnost bojových postupů a věrohodnost použitých zbraní a kostýmů. Mohu to přirovnat například k tomu když se někdo v rámci „livinghistory“ snaží vytvořit co nejvěrnější dílnu dobového řemeslníka, například litce, já chci ztvárňovat dobového vojáka (například žoldnéře, či bojara). Myslím že jsou tři složky „livinghistory“ a „historického šermu“