Proč (ne)šít na stroji?

Kostýmy nebo přesněji bychom asi měli říkat repliky historických oděvů, jsou jednou z nejviditělnějších součástí "living history" aktivit. Je příznačné, že se filosofie živé historie uplatňuje i na výrobě těchto oděvů.
 

Proč šít v ruce, když šicí stroj je mnohokrát rychlejší, výsledný steh mnohem pravidelnější a opticky, nejste-li skutečně dobří, také hezčí? Proč vynakládat tolik námahy a času na něco, co je zdánlivě úplně zbytečné? Slýchám občas námitky, že pokud se nerekonstruuje celá oděvní technologie, je ruční šití více méně přebytečný luxus. Jistě že ideální stav by byl ostříhat ovci nebo zasadit len jako legendární Krteček a dopracovat se tak jako on ke kalhotkám. Praxe ovšem bývá, vzhledem k našim, vesměs omezeným, možnostem jiná. Obvykle rekonstruujeme jen část z tohoto dlouhého postupu. Proč tedy lpět na ručním šití, když plátno za nás obvykle stejně utkal strojní stav? Možná pro to, že jsme v podobné situaci jako jeden z našich předků, který si svůj štoček plátna právě koupil od tkalce či obchodníka. Přece jen ne vždy dělal každý všechno. Máme tedy jako on už v rukou hotovou tkaninu, neseme si jí domů a řešíme jak s ní dále naložit.

 

Příklad ručního stehu
Příklad ručního stehu

 

 

Pomineme názory, že jediné na čem záleží je vnější vzhled oděvu, to by nás spíš než k "living history" dovedlo na divadelní jeviště. Stále ještě můžeme ale prohlásit, že nám nezáleží na výrobním postupu, pokud bude výsledný oděv totožný s tím, co by docílili naši předkové pomocí své vlastní technologie. Budiž - je asi žádoucí pokoušet se příst nitě a tkát, neb nás to dostává dál v poznávání samotné technologie, ale prosím - i takový názor lze asi přijmout. Neboť jsou i lidé, které tyto výrobní postupy tak dalece nezajímají - zajímá je spíše finální produkt - dokonalý oděv. Potíž je, že když se na tento oděv podíváme z pohledu technologie hodně z blízka, dostává tato dokonalost určité trhliny.

 

 

Sedlářský steh
Sedlářský steh - využívá se především při šití kůže

 

 

Technicky vzato - pokud dobře volíme, používáme stejné materiály jako naši předkové. Přestože jsme zdokonalili a vylepšili předení a tkaní, pořád ještě vyrábí naše nejmodernější stroje principielně stále stejnou tkaninu, jakou vyráběli naši předkové na svých ručních stavech. Jistě, že je strojní tkaní nesrovnatelně rychlejší, výsledek rovnoměrnějí, přesnější a s mnohem menším počtem chyb. Jenže stále je to stejná osnova a stejný útek, stejný princip. Výsledné plátno je možná kvalitnější, ale v zásadě jde o stejné plátno, jaké se používalo na původní oděvy. Pokud máme plátno, zbývá nastříhat a šít. I se střihem si dáme práci - pokoušíme se najít maximum podkladů, procházíme fragmenty z archeologických nálezů, záznamů a pozůstalostí (spíše ti co dělají mladší období) nebo ikonografických pramenů. Pokud tedy máme i autenticky střiženo, zbývá to celé sešít dohromady. A tím se dostáváme k jádru pudla.

 

 

Zadní steh
Zadní steh - pokud na spodní straně prochází nit středem předchozí nitě vytváří pravidelný tzv. řetízkový steh

 

 

Mnoho lidí se mylně domnívá, že jediný rozdíl mezi šitím v ruce a šitím na stroji je v tom, že strojní steh je prostě pravidelnější a vzhledově hezčí. Pokud k tomu přičtou ještě mnohonásobně menší pracnost a větší rychlost strojního šití, je to volba zdánlivě jednoznačná. Jenže on má strojní steh co do principu do stehu ručního velmi daleko. Po lopatě to co ušije stroj není totožné s tím co ušijete v ruce i když to tak na první pohled vypadá. Ve skutečnosti by bylo velmi obtížné, šít ručně tak aby jste napodobili strojní steh. A žádný šicí stroj zase pro změnu neumí šít tak, aby věrně napodobil ruční šití. I když abych byl upřímný, musím dodat že strojům křivdím - dlužno dodat, že žádný dnes běžně užívaný stroj to neumí. V historii existovaly stroje, které to uměly - uměly stehovat nebo vytvářet řetízkový steh. Aby jste pochopili o čem mluvím, bude nutné pochopit princip šicího stroje. Mnozí z vás tento princip znají, mnozí jste se stejně jako kdysi já pozastavovali nad tím jak může stroj šít, když strká a vysouvá jehlu z plátna tím samým otvorem. Odpověď je prostá - stroj používá dvě samostatné nitě, které se uvnitř plátna kříží. Starší typy strojů používaly dvě proti sobě postavené jehly, moderní typy používají jen jednu jehlu a místo té spodní mají člunek nebo rotační chapač. Buď jak buď výsledkem jsou dvě nitě, které neprochází střídavě tkaninou, pouze prostupují otvorem dovnitř, kde se překříží s druhou nití a tím samým otvorem vystupují ven. Jak jistě uznáte napodobit ručním šitím něco takového by bylo nesmírně obtížné a hlavně zbytečné. Na druhou stranu cokoli sešité moderním šicím strojem má do ručního šití velmi daleko. Jedinou výjimkou by byly stroje stehovací, které používaly jehlu s hrotem na obou koncích a ouškem uprostřed - ta totiž skutečně porcházela střídavě tkaninou tak jako u ručního šití. Jenže to mluvíme o strojích z 18. století, které samy patří do muzea, najdete-li je vůbec v nějakém. Takže pokud pomineme, že nám jde jen a pouze o vzhled a budeme trvat alespoň na tom, že výsledek musí být co možná nejpodobnější originálu, dojdeme k tomu, že bychom měli na rychlý a pohodlný šicí stroj zapomenout a vrátit se k jehle a niti. Mnozí mohou oprávněně namítnout, že "živá historie" se přece nezabývá jen a pouze starověkem nebo středověkem, ale třeba 18-19.st. A jak teď již víte, v té době šicí stroj už skutečně existoval. Nejstarší šicí stroj prý postavil Němec Weisenthal již roku 1755. Po něm přišla ještě celá řada dalších vynálezců, kteří se více nebo méně úspěšně snažili nahradit ruční šití stále dokonalejším strojním, ale až asi od poloviny 19.století se začal tento nepochybně geniální vynález prosazovat a trvalo ještě celá léta či desetiletí, než se stal běžnou záležitostí a pronikl i do těch nejodlehlejších míst. Proto ani argument uvádějící letopočet 1755 nelze brát vážně.

 

 

Princip strojního stehu
Princip strojního stehu

 

 

Suma sumárum - je tedy samozřejmě vždycky na vás zda sáhnete k ručnímu šití nebo zda zůstanete u pohodlnějšího šití strojního. Účelem tohoto krátkého článku nebylo vás přesvědčovat, jen vyložit čím se liší strojní šití od ručního. Kdo je přesvědčen o tom že musí šít na stroji a dokáže to sám sobě nějak důkladně zdůvodnit, bude tak nejspíš šít i nadále.Ostatním, kteří dosud váhají jsem snad poskytl dostatek informací k volbě.

 

Ladislav Tomič

Další kvalitní informace k vývoji šicích strojů můžete najít například zde:

http://www.pfaff.cz/dejiny_f.htm

 

Kategorie