Frankové !

S ohledem na stále stoupající oblibu praktického ztvárnění raného středověku - ať již jde o historický šerm nebo Living history došlo nakonec celkem logicky i na Franky. Pokusím se v následujících řádcích ztručně nastínit o co nám v nově připravovaném projektu vlastně jde a co bychom chtěli dosáhnout.
 

joab1.jpg

Proč zrovna Frankové?

 

Proč zrovna Frankové? Je to možná trochu paradox slyšet od někoho, kdo propaguje především českou nebo obecně slovanskou historii, ale právě to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli věnovat se právě Frankům. Pokud totiž dojde na 9.-10.st. zjistíme, že z toho co se u nás doposud dělá jednoznačně vedou Vikingové. Pro středoevropana je to ale přece jen poněkud z ruky a s ohledem na naše vlastní dějiny vlastně také. Nechci polemizovat o případné návštěvě vikingských bojovníků či spíše kupců v rámci obchodních karavan putujících naší zemí, či pomíjet nebo bagatelizovat skandinávský import a další prvky. To vše ale představuje pro naše země v daném období spíše méně významný jev oproti tomu co se dělo přímo u nás. Nebylo by tedy nasnadě propagovat spíše Čechy nebo Velkou Moravu, její řemeslníky a její vojáky? Nesporně ano i když to také zároveň přináší mnohé problémy, vynucené nedostatkem kvalitních podkladů a pramenů. Kupříkladu i jen rekonstruovat typický velkomoravský oděv, včetně rozmístění a funkce gombíků nebo vzhled typického bojovníka je problém. To vše samozřejmě také odrazuje případné zájemce. Lidi, které zajímá spíše vojenství však asi ještě více odrazuje fakt, že i když postaví oddíl západoslovanských bojovníků z dob Velkomoravské říše, nebudou mít k sobě adekvátního protivníka a tím i praktické využití. Jako ideální příklad historického protivníka našich předků se však sami přímo nabízí Frankové. Zároveň mohou Frankové poskytnout vhodný ekvivalent pro někoho koho nelákají Slované ani stále velmi oblíbení Vikingové. Pokud se nám tento projekt podaří rozjet, bude to tedy zároveň jeden ze stimulů pro ty, co se v poslední době začínají stále více zabývat také slovanským prostředím v raném středověku. Historie sama je pak poměrně bohatá na vojenská střetnutí našich předků s vojsky Franské říše, takže pro případné rekonstrukce, byť ve velmi omezeném množství, nemusíme chodit daleko. Věříme, že tento náš zatím poměrně malý franský úder vzedme časem na druhé straně mnohonásobně větší slovanskou odpověď.

 

 

karel1.jpg

Franští vojáci

 

 

S ohledem na Čechy a Velkou Moravu jsme se rozhodli rekonstruovat franské vojáky karolinského období a to především v rozsahu 9.st. Když dojde na franské vojsko, měli bychom samozřejmě disponovat jízdou, kterou ovšem nemáme. Budeme se tedy muset spokojit jen s opěšalým oddílem. Přesto jsme se rozhodli rekonstruovat primárně franské těžkooděnce jako opěšalé jezdce. Jednak pro to, že to jsou "typičtí frankové" a jednak pro to, že při obléhání Českých a Velkomoravských pevností by našli uplatnění i oni. Koně a jezdce však do budoucna samozřejmě nevylučujeme. Výstroj a výzbroj bojovníků by měla být do určité míry jednotná, což by měl každý další případný zájemce respektovat. Nejde o uniformitu, spíše o některé společné výstrojní prvky - šupinové zbroje, meče, přilby, štíty apod. a jejich konstrukci. To vše ale skýtá celou řadu možností a variant, takže ani jisté seberealizaci se v tomhle ohledu meze nekladou. Hlavní důraz je tu, přinejmenším v počátcích, kladen na franské těžkooděnce - jezdce, ale pokud by někoho lákala franská pěchota (a to i těžká pěchota), nebude mu v tom samozřejmě bráněno. Optimálním stavem bude pak franský vojenský tábor se stany vojáků a zázemím pro skupinu těžkooděných jezdců a pěšáků. Podrobnější podmínky stran vzhledu oděvů, konstrukce zbrojí či přileb nebo štítů, kontakty na výrobce příslušných propriet a další informace pak budete moci najít časem na webu.

 

 

Leidenm.jpg

Organizace

 

 

Celý tento projekt nemá charakter SHŠ nebo jiné pevně kodifikované organizace. Jde spíše o volné sdružení lidí z různých skupin a organizací se zájmem o společnou věc. Je to záležitost mimoskupinová či spíše nadskupinová. Organizace Franků tedy není nutně vázána na nějaké sdružení ani členství v něm i když je nasnadě, že k některým organizacím či místům bude mít skrze své "členy" logicky poměrně blízko. Stejně tak bude i tento projekt, spíše než záležitostí scénickou postaven na bázi livinghistory. Zaměřený bude spíše na vojenské záležitosti Franků.

 

 

joab2.jpg

Web

 

 

K tomu jen krátce poznamenám, že se na webu tohoto projektu pracuje, ale s ohledem na nedostatek času to ještě nějaký čas zabere. Pokud se všek kdokoli z vás bude chtít podílet na této stránce projektu - ať již formou technickou nebo obsahovou, velmi to uvítáme. Adresa budoucího webu bude pravdepodobně frankove.livinghistory.cz.

 

Wothan

 

 

Kategorie