Vítejte na livinghistory.cz

Tyto stránky vznikly za účelem aktivní podpory a propagace "živé historie", "oživování historie" anebo "living history", tedy úsilí názorně přibližovat každodenní život v různých historických obdobích, se snahou o co největší možnou věrnost historickým reáliím.

Úkolem Livinghistory.cz je informovat o dění v této oblasti, a rovněž sloužit vzájemné komunikaci, výměně zkušeností, poznatků, nápadů a seznamování se s činností a aktivitami lidí, které spojuje zájem o tento způsob propagace historie.

Redakce serveru livinghistory.cz

Kožešnické stehy

Narozdíl od prací krejčovských, nebylo kožešnické řemeslo domácí prací žen, ale dostalo se již během raného středověku do rukou odborníků - kožešníků. Technologické postupy a speciální kožešnické stehy se pravděpodobně vyvinuly již v této době. Vzhledem k nízké dochovalosti materiálu nemáme z daného období žádné doklady o typech používaných stehů, uvedené stehy tedy vycházejí z kožešnických stehů používaných v 19. a 20. století. Dá se ovšem předpokládat, že stejně jako krejčovské, se ani kožešnické stehy po staletí nijak neměnily.

Karolinské zbraně a zbroj v devátém století

 

Karolinské zbraně a zbroj v devátém století

Simon Coupland

Publikováno ve Viator: Medieval and Renaissance Studies v.21 (1990)

Přeloženo dle http://www.deremilitari.org/resources/articles/coupland.htm

 

Poznámka překladatele

Níže uvedená práce byla přeložena dvacet let po sepsání originálu. Vzhledem k rozšíření Internetu a s tím spojenou dostupností primárních pramenů všeho druhu, stejně jako některým pokusům o rekonstrukce je možné, že by dnes autor některá tvrzení upřesnil nebo přehodnotil (ne však nutně změnil).

Šerm mečem a puklířem

Nazdar lidi.

Udělám si tu malou reklamu na novou knížku o šermu - Úvod do šermu mečem a puklířem. Před časem jsem ji vydal na Müschwerku: http://myschwerk.webzdarma.cz/bukler.html a protože jsem ji nepsal pro zisk, ale pro osvětu, je ve formátu .pdf a její stáhnutí je grátis.

Roman Vaverka alias Müschwerk

Úvod do šermu mečem a puklířem

 

Výstava "Z truhel nejnádhernější šat"

Výstava Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě provádí návštěvníka historií módy od 13. do 18. století, tedy od gotiky přes renesanci a baroko až k rokoku. K vidění jsou realizace nádherných oděvů panovníků a šlechticů, jaké se nosily na evropských dvorech a jak se je podařilo autorům vytvořit podle vyobrazení, písemných zmínek a dalších pramenů. Expozice je doplněna přehledem vývoje evropské módy i podrobnými popisy vystavených oděvů i historických textilních technik. Autory jsou amatérští badatelé v oblasti historie odívání – Martina a Martin Hřibovi, Hanka Polášková Wincorová, Vladimíra a Petr Vodovi.

Činění kůží a kožešin

Kožešina patří mezi nejstarší suroviny, které se naučil pravěký člověk využívat. Pravděpodobně velmi brzy byly vynalezeny první způsoby činění, kterými byly odstraněny hlavní nedostatky surových kůží, což je vysušování a tvrdnutí kůže v horku a její zahnívání v deštivém počasí.

Cerveliere neboli lebka

icon

 

Článek o původu, vývoji a souvislostech přileb typu „lebka“ v raném, vrcholném a pozdním středověku. Základem je článek věnující se průzkumu, konzervaci a restauraci vrcholně středověké kopulovité přilby nalezené v Niederrealtě ve Švýcarsku. Tento článek je volný překlad ruské verze článku Hugo Schneidera, "Des Helm von Niederrealta: Ein neuer mittelalterlicher Helmfund in der Schweiz," Waffen- and Kostumkunde (1967) 77 90.) vystavený na Tože Gorod - http://www.tgorod.ru/index.php?contentid=244 . Článek je doplněn dostupnou ikonografií těchto přileb a dochovanými exempláři.

 

Nejstarší kapalíny, konec 12. st. – 14. st.

Při pátrání po původu cervelierů mě zaujaly železné klobouky ze 13. a 14. st. a trošku jsem zapátral po jejich původu. Železné klobouky, někdy také zvané kapalíny, v jiných jazycích např. eisenhut, ironhat, war hat, kettle hat, chapel-de-fer, шапель, шапель де фер, jsou velmi početnou skupinou přileb. Vzhledem ke své jednoduchosti, účinnosti a relativně jednoduché výrobě byly od 13. st. velmi častou přilbou zejména pěších jednotek a staly se východiskem pro řadu přileb pozdního středověku a časného novověku. Jejich počátky jsou však zahaleny nejasnostmi a tímto článkem se pokouším vnést trochu světla do tohoto tématu.

 

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl VII. - Biograci

Synonyma: Gradina
Datace:  
Rozměry:  
Materiál: Pozlacený bronz
Místo nálezu: Bližší okolnosti a přesné místo nálezu je neznámé, jedná se o sídlištní nález z římské pevnosti Gradina (západní Hercegovina, Srbsko), osídlené v 5. až 6. st. a pak znovu v 8. a 9. st.
Současné uložení: Neznámé

Stránky

Přihlásit se k odběru livinghistory.cz RSS