Výstava "Z truhel nejnádhernější šat"

Výstava Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě provádí návštěvníka historií módy od 13. do 18. století, tedy od gotiky přes renesanci a baroko až k rokoku. K vidění jsou realizace nádherných oděvů panovníků a šlechticů, jaké se nosily na evropských dvorech a jak se je podařilo autorům vytvořit podle vyobrazení, písemných zmínek a dalších pramenů. Expozice je doplněna přehledem vývoje evropské módy i podrobnými popisy vystavených oděvů i historických textilních technik. Autory jsou amatérští badatelé v oblasti historie odívání – Martina a Martin Hřibovi, Hanka Polášková Wincorová, Vladimíra a Petr Vodovi.

Perlou výstavy je šat anglické královny Jane Seymour, třetí manželky Jindřicha VIII. Předlohou drahocenného oděvu je portrét od slavného malíře Hanse Holbeina ml. z r 1537. Dalším z výtvorů inspirovaných tvorbou významného malířského mistra je ranně barokní oděv (kolem r. 1635) dle portrétů vlámského mistra Petra Paula Rubense. Výstava se též pyšní rekonstrukcí dochovaných rokokových dámských šatů ve stylu á la polonaise (1780).

Vraťme se však ještě zpět do 16. století. Kostým francouzského krále, Františka I. je dalším z lákadel expozice. Velký renesační panovník po celý svůj život soupeřil právě s Tudorovcem Jindřichem VIII. Rádi se vzájemně předváděli při každé příležitosti a i několikrát za den se převlékli do zdobných oděvů, jen aby se ukázali v lepším světle. Inspirací k předkládanému výtvoru byl obraz dvorního královského malíře Jeana Cloueta z r. 1520 Ani španělský dům Habsburků, jež vládli v té době i v Rakousku, nezůstával v pozadí. Můžete si prohlédnout šat Izabely Portugalské, milované ženy císaře Karla V. Vodítkem byl portrét císařovny skvěle ztvárněný samotným Tiziánem Vecellim dva roky po smrti císařovny. (1548) O nic méně impozantní nejsou ani renesanční oděvy italské šlechty vytvořené dle fresek méně známých malířů Domenica Ghirlandaia a Pierra della Francesca (1470 - 1485). Předchůdcem renesace byl pozdně gotický sloh, jež byl do své maximální, až snad překombinované podoby rozvinut na dvoře Burgundského vévody Filipa II. Módní styl, který v první polovině 15. století vznikl i díky jeho působení, ovlivnil celou západní Evropu.

Můžete si prohlédnout dvoje majestání, reprezentační šaty vytvořené dle dobových iluminací. Pojdme však ještě více do minulosti. Základem, na němž vznikly zmíněné fascinující oděvy, byla vrcholně gotická móda. Dámy ukazovaly na odiv své půvabné postavy v těsných šatech, často zdobených vlečkou. Oděv toho typu dle dobových manuskriptů je též součástí naší expozice. Stejně jako dámy i šlechtici předváděli svá mužná těla v uplých kabátcích, jak se také můžete sami přesvědčit při pohledu na realizaci brokátového oděvu.

Posuňme se dále proti proudu času a obdivujme prostší, avšak o nic méně působivé odění období 14. a 13.století. Šlechtičny se na hradech procházely v toaletách dlouhých s hlavami ctnostně pokrytými lehkými závoji. Pánové se svým vyvoleným dvořili též v šatu až pod kolena, což tehdy bylo znakem důstojnosti.

Přejeme Vám příjemný zážitek při prohlídce naší výstavy. Autoři

 

Autor: catany

Kategorie