SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl VI. - Bitola

icon

Synonyma: Heraclea Lyncestis
Datace:  
Rozměry: Obvod cca 62cm, další rozměry se nedají odečíst
Materiál: pozlacená měď, železo, železo pokryté pozlacenou měděnou fólií
Místo nálezu: Makedonie, antické město Heraclea Lyncestis. Jedná se o sídlištní nález, nalezený těsně nad mozaikovou podlahou jižního přístavku basiliky C při vykopávkách Heraclea Lyncestis. Fragmenty přilby ležely ve vrstvě zničené požárem.
Současné uložení: Narodni Muzej, Bitola

 

Popis nálezu: Přilba se zachovala fragmentárně. Celkový tvar není jasný, mohlo se jednat o konickou i polokulovitou přilbu. V mnoha fragmentech se dochovala větší část obvodového pásu, část lícnic, baze čtyř žeber a částečně i dvě svislé části žeber. Většina výplní a vrcholový disk chybí úplně.
Přilba byla tvořena čtyřmi měděnými, pozlacenými žebry. uprostřed měla žebra hranu. Každé žebro mělo pravděpodobně 18 nýtů, dochovalo se max. 14. Horní konce žeber se nedochovaly. Puncovaná výzdoba žeber sestávala z trojúhelníkových vzorů obrácených základnou k okraji žebra a vytvořených z dvojitých polokruhových punců.
Dále se dochovaly sporé zbytky železných výplní bez známek zdobení či pokrytí stříbrnou folií. Okraje výplní jsou zasunuty pod okraje žeber. Tvar dolního okraje výplní není jasný, dochoval se velmi neúplně, podle rozmístění nýtů na horním okraji obvodového pásu se zdá, že výplně byly trojúhelníkovitého tvaru a po celé šířce přesahovaly dolní okraj žeber a byly pomocí pěti nýtů připevněny k obvodovému pásu (konstrukční varianta č. 3).
Obvodový pás byl ze železa (tloušťka kolem 4mm) pokrytý pozlaceným měděným plechem (tloušťka 0,4mm), který se dochoval v mnoha fragmentech. Obvodový pás byl neobvykle široký (6,5cm). Dolní okraj je silně poškozený a děrování okraje se dochovalo pouze v náznacích. Konce pásu jsou přeloženy a snýtovány pod žebrem č. 3. Měděný plech je zdoben metodou repousse. Motiv výzdoby je neobvyklý – 3x až 4x se opakující medailóny různých velikostí, z nichž dva největší jsou na čelní straně přilby. Čtyři medailony nesou nápisy v řečtině. Kromě medailonů byly nalezeny tři malé rozety zdobící přední stranu obvodového pásu.
Největší medailón má průměr 5,4 cm je umístěn uprostřed na čele a na obou bocích přilby (2). Je tvořen mezikružím, jehož vnitřní část o průměru 3cm je vyplněn vyobrazením Krista sedícího na trůnu, s dlouhými vlasy a bez vousů, pravou ruku zvednutou. Po stranách Krista jsou zobrazeni dva vousatí muži oblečení v tógách. Ve vnějším kruhu je 12 hlav zobrazených z profilu, šest zprava, šest zleva (tipoval bych dvanáct apoštolů). Bez nápisu.
Druhý největší medailón o průměru 4cm je opět tvořen mezikružím a nachází se symetricky na přední, zadní a obou bočních stranách obvodového pásu (1). Ve vnitřním kruhu o průměru 3cm je zobrazena bysta císaře znázorněného z pravého profilu, v nařaseném oděvu, prostovlasého a bez vousů, ve vlasech diadém. Medailon je opatřen řeckým nápisem „pane Kriste pomoz“.
Třetí větší medailón má průměr 3,9cm a nachází se na čelní straně přilby a symetricky na obou bocích (3). je na něm zobrazena žena v levém profilu se stočenými vlasy oblečená do tuniky ozdobená náhrdelníkem a náramkem. Na hlavě má zřejmě hřebenovou přilbu a v pravé ruce drží tyč ozdobenou hadovitě stočenou stuhou (?). V zadní části výjevu je snad křídlo či peruť (?). Bez nápisu.
Jeden menší medailón o průměru 2,1cm je dochován v přední části pravého boku přilby (4). Je na něm zobrazena bysta císaře ve zbroji. Bysta je natočena lehce doprava a je na ní zobrazena hřebenová přilba s chocholem, pancíř, štít s neidentifikovatelnou kresbou zvednutý nad levé rameno a kopí v pravé ruce položené na pravém rameni. Řecký nápis „milost, zdraví“.
Další medailón o průměru 2,1cm je umístěn symetricky bazálně v přední části boční části obvodového pásu a v zadní části pravého boku (5). Vzhledem k symetrii zdobení bych předpokládal identický medailon i vlevo vzadu. Na medailónu je zobrazena ženská postava sedící na trůně, s hřebenovou přilbou na hlavě, jablkem v pravé a žezlem v levé ruce, u trůnu stojí štít. Snad se jedná o personifikaci Konstantinopole. Řecký nápis „zachovej nám zdraví“.
Poslední medailón o průměru 2,4cm se nachází ve stejném místě jako medailon 5, ale v horní části obvodového pásu (6). Je na něm zobrazena okřídlená bohyně vítězství v levém profilu držící v pravé ruce velký kříž. Řecký nápis „ Kristus dává zdraví“
Dále se dochovaly zbytky dvou lícnic ze železa pokryté pozlaceným měděným plechem. Obě lícnice byly značně poškozeny, zejména pravá. Okraj lícnic byl opatřen řadou otvorů. Celý povrch lícnic byl zdoben puncovaným motivem šupin otevřených směrem nahoru. Uprostřed plochy lícnice je vodorovný pruh tvořený bodovými puncy.
Prameny: Héraclée, Musée National de Bitola, Bd 1-3 (Bitola 1963, 1965, 1967)
Z. Vinski, Dodatna zapažanja o šljemovima tipa Narona/Baldenheim. Starohrvatska Prosvjeta, Ser. 3, 14, 1984, 77 ff.
M. Vogt, Spangenhelme Baldenheim und verwandte Typen. 'Monographien des Römisch - Germanischen Zentralmuseums'. Mainz 2006
Kurt Bohner, Die Fruhmittelalterlichen spangenhelme vom Baldenheimer typ, Jahrbuch des romisch-germanischen zentralmuseums Mainz, 1994, Teil 2

Obrázky:

 

 

Bitola

Obr. 1 Nákres přilby a detaily výzdoby

Autor: Sidney
Edited by: wolf

Kategorie