SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl III. - Batajnica

icon

Synonyma:  
Datace:  
Rozměry: Výška 20,6cm, průměr 19 x 20cm, obvod cca 62,7cm
Materiál: Pozlacený bronz, železo
Místo nálezu: Batajnica, okres Zemun, Srbsko. Jedná se o hrobový nález z mužského hrobu. Před druhou světovou válkou byla přilba objevena náhodně při orbě a byla neodborně odkryta a dlouho byla v soukromé sbírce. Bližší okolnosti nálezu jsou nejasné.
Současné uložení: Arheološki Muzej, Zagreb, inv. č. 38

 

Popis nálezu: Jedná se o relativně dobře zachovanou, byť poškozenou přilbu. Chybí asi třetina obvodového pásu, větší část výplní a jedna lícnice. pozlacení je velmi opotřebované, puncovaná výzdoba žeber se dobře dochovala.
Zvonpřilby je tvořen čtyřmi bronzovými, pozlacenými žebry. Po celé délce každého žebra je patrná hrana. Výzdoba žeber je provedena technikou puncování. Většina povrchu žeber je pokryta trojúhelníky a liniemi tvořenými puncovanými šupinami. Baze žeber je zdobena zvířecími figurami tvořenými bodovými punci. Na žebru 1 a 3 jsou dva orli s rybou ve spárech. Na žebru 2 a 4 jsou čtyřnohá zvířata s hlavou otočenou dozadu.
Částečně se dochovaly čtyři široce oválné železné výplně. Dolní okraj je půlkruhový a nepřesahuje dolní okraj žeber – s obvodovým pásem je spojen pomocí spojovacích dílů. Podle dochovaných fragmentů se zdá, že výplně nebyly ničím pokryty a nebyly zdobeny. Výplně se překrývají se žebry o 1 – 1,5cm.
Dolní část přilby je ukončena železným pásem pokrytým pozlaceným bronzovým plechem zdobeným technikou repouse, který je silně poškozen. Dobře se dochovaly výřezy nad očima. Dolní okraj je opatřen řadou otvorů po celé délce. Pod žebrem č. 3 jsou konce pásu přeložena a snýtovány. Výzdoba technikou repouse je tvořena dvěmi řadami ptáků doplněnými řadou bodů a obdélných výstupků
Na vrcholku přilby je umístěn bronzový pozlacený disk nesoucí středový trn s polokulovitou hlavičkou. Disk je zdoben trojúhelníkovými puncovanými motivy stejně jako žebra. Vrcholový disk je spojen s každým žebrem jedním nýtem. Disk se překrývá s konci žeber o 1,8cm, s hroty výplní o 1cm.
Dále se dochovala levá lícnice vyrobená z bronzu. Lícnice je zvenčí pozlacená a po celém obvodu opatřena řadou otvorů. Lícnice je zdobena puncovanými motivy – v dolní části motiv šupin, v horní části trojúhelníků.
Dochovalo se i šest z původních osmi spojovacích dílů. 4 podlouhlé obdélníkové spojovaly baze žeber s obvodovým pásem, zatímco čtyři zhruba čtvercové spojovaly base výplní s obvodovým pásem.
Přilba byla snýtována pomocí bronzových pozlacených nýtů.
S přilbou bylo nalezeno i 5 fragmentů kroužkového pletiva s kroužky o průměru 1,5cm. Může se jednat o zbytky barmice či o část kroužkové zbroje.
Spolu s přilbou byly nalezeny fragmenty železného meče, hrot kopí, umbo a něco keramiky.
Prameny: Z. Vinski, Germania 32, 1954, 176 ff.
Z. Vinski, Arheološki spomenici velike seobe naroda u Sirjemu, Situla2, 1957
Kurt Bohner, Die Fruhmittelalterlichen spangenhelme vom Baldenheimer typ, Jahrbuch des romisch-germanischen zentralmuseums Mainz, 1994, Teil 2
M. Vogt, Spangenhelme Baldenheim und verwandte Typen. 'Monographien des Römisch - Germanischen Zentralmuseums'. Mainz 2006
http://www.millennia.demon.co.uk/ravens/spangenhelm.htm

Obrázky:

 

 

batajnica

Obr. 1 Celkový pohled

 

Batajnica

Obr. 2 Nákres výzdoby žeber, obvodového pásu a vrcholového disku

 

licnice

Obr. 3 Nákres lícnice

 

batajnica

Obr. 4 Celkový pohled

Autor: Sidney
Edited by: wolf

Kategorie