SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl II. - Baldenheim

icon.jpg

Synonyma:  
Datace: konec 6. st. až začátek 7. st. našeho letopočtu
Rozměry: Výška 20,2, průměr 22,5 x 18cm, obvod cca 66cm
Materiál: železo, pozlacený bronz
Místo nálezu: Přilba byla nalezena v červenci 1902 při orbě na pozemku Oskara Pfifera v Baldenheimu, Alsasko, Francie, lokalita Die Lange Gase. Jednalo se o hrobový nález, bohužel odkrytí přilby bylo provedeno bez odborného dohledu, takže bližší údaje o pohřbu nejsou k dispozici.
Současné uložení: Musée Archéologique , Strasbourg, inv. č. 4898

 

 

Popis nálezu: Tato přilba byla nalezena jako první z dlouhé řady dalších exemplářů a dala jméno celé skupině těchto přileb. Publikována byla poprvé v roce 1907 R. Henningem. Přilba byla nalezena v dobrém stavu, bohužel při odkrytí byla značně poškozena pluhem. Mírně konický zvon přilby je tvořen šesti bronzovými, pozlacenými žebry, které jsou v dolní části rozšířeny do tvaru písmene T ( délka 18,1 – 18,9cm, šířka 2,3cm, šířka u paty 10,4-11,1cm, tloušťka 1-2mm). Po celé délce každého žebra je patrná hrana. Po celém obvodu je 27-29 otvorů pro spojení s výplněmi, obvodovým pásem a spojovacími díly. Horní konec žeber je zakulacený a opatřený jedním otvorem. Žebra jsou zhruba v polovině skokově zúžena, podobně jako u přileb z Pfeffingenu či Planigu (viz obr 2). Puncovaná výzdoba žeber je tvořena řadami perličkových punců tvořících trojúhelníkové motivy obrácené základnou k okraji žebra. Každý trojúhelník je ohraničen puncovanou linií. Puncovaná výzdoba žeber i zlacení je velmi opotřebované, přesto se zdá, že na některých žebrech jsou zbytky puncované výzdoby, snad kříže.
Prostory mezi žebry byly vyplněny šesti protáhlými deltoidními pláty ze železa se zahroceným dolním okrajem (šířka 8,1-8,9cm, délka 18,9 – 19,3cm, tloušťka 2 - 2,5mm). Tyto železné výplně jsou pokryty tenkým stříbrným plechem resp. fólií, místy zřetelně se odlupující. Tloušťka fólie je kolem 0,5mm. Výplně se překrývají se žebry o cca 1 – 1,2cm.
Zvon je v dolní části obepnut železným pásem (tloušťka 3mm) pokrytým pozlaceným bronzovým plechem (tloušťka 1mm). Bronzový plech leží na vrstvě tmelu, která vyplňuje a zpevňuje plastickou výzdobu. Dolní okraj pásu je zcela zničený, proto se nedochovaly eventuelní otvory na dolním okraji přilby ani eventuelní zbytky nánosníku. Pod žebrem č. 4 se oba konce pásu překrývají a jsou spojeny nýty. Bronzový plech je zdobeným kruhovými a čtvercovými medailóny se zvířecími a rostlinnými motivy vytvořenými technikou repousse (viz obr. 3). Tato výzdoba je velmi podobná výzdobě přileb ze St Vid/Narona II a Totendorf. Obvodový pás je natolik poškozený, že v jednom místě můžeme pozorovat zahrocený dolní okraj výplně s otvorem sloužící k přichycení obvodového pásu (viz obr. 1) vyčnívající zpod žebra.
Na hrotu přilby jsou žebra spojeny bronzovým pozlaceným diskem s tulejkou. Průměr disku je 5cm, průměr tulejky 1 cm. Povrch disku je zdobený opět puncovanými trojúhelníky. Žebra a výplně se s diskem přerývají cca o 1 – 1,5cm a jsou s diskem spojeny vždy jedním nýtem.
Lícnice jsou ze železa pokrytého pozlaceným bronzovým plechem. Okraje lícnic jsou značně poškozeny, povrch lícnic značně opotřebován. Pravá lícnice – délka 12,7cm, šířka 8,9cm, tloušťka 2 – 3,5mm, levá lícnice – délka 11,5cm, šířka 9,2cm, tloušťka 2 – 2,5mm, tloušťka bronzového plechu je 0,5mm. Okraj lícnic je opatřen řadou děr o průměru 2 – 3mm. Lícnice jsou zdobeny puncovaným motivem šupin otočených otevřenou stranou dolů a vyplňující celou plochu lícnic. Výzdoba je tvořena pomocí polokruhových a bodových punců. Na pravé lícnici se dochovaly malé zbytky koženého podšití.
Dochovalo se i šest spojovacích dílů trapezoidního tvaru velikosti cca 5 – 6cm x 2,5cm, tloušťka 1mm. Každý díl je opatřen na horním okraji 3 otvory pro spojení s žebrem a jedním otvorem na dolním okraji pro spojení s obvodovým pásem.
Jednotlivé díly přilby byly spojeny pomocí bronzových , pozlacených nýtů.
V blízkosti hlavy byly nalezeny zbytky železného kroužkového pletiva. Zda se jedná o zbytky barmice či kroužkovou zbroj není jasné.
Prameny: http://www.framemuseums.org/
Kurt Bohner, Die Fruhmittelalterlichen spangenhelme vom Baldenheimer typ, Jahrbuch des romisch-germanischen zentralmuseums Mainz, 1994, Teil 2
M. Vogt, Spangenhelme Baldenheim und verwandte Typen. 'Monographien des Römisch - Germanischen Zentralmuseums'. Mainz 2006

 

 

Obrázky:

Baldenheim1_tn.jpg
Obr. 1 Pohled zepředu, dobře je vidět přečnívající zahrocený dolní okraj přední výplně a odchlipující se stříbrnou fólii na výplních.

Baldenheim2.jpg
Obr. 2 Pohled z boku

Baldenheim3_tn.jpg
Obr. 3 Pohled z boku a nákres výzdoby obvodového pásu

Autor: Sidney

Kategorie