Umístění reklamy na livinghistory.cz

Pro potřeby uživatelů našeho serveru jsme uvedli do provozu systém na výměnu reklamních bannerů, který vám umožní výraznějsím způsobem upozornit a upoutat pozornost na zajímavé akce, projekty a podobně. Samozřejmě stejně jako u článků platí i pro umístění reklamního banneru nějaká pravidla.

V první řadě je nutno upozornit, že reklama na našem serveru není reklamou v pravém slova smyslu. Svým pojetím je spíše jen grafickou upoutávkou na události a dění ve světě oživování historie a jako takovou je ji potřeba brát. Pokud máte zájem prezentovat své výrobky, internetové obchody a podobné záležitosti, budu vás muset zklamat. Za vhodné použití považujeme upozornění na různé semináře, setkání, akce, které mají svým pojetím blízko k náplni našeho webu a grafická upoutávka je může v očích návštěvníků více zatraktivnit než strohý článek. Ovšem poslední slovo ke zveřejnění má opět redakční rada.

Co je potřeba pro umístění banneru?
Flashový banner nebo obrázek ve  formátu jpg nebo gif o rozměrech 130x300 pixelů pošlete na adresu redakce ( red zavináč livinghistory.cz). Obrázek může být rovněž umístěn i mimo web livinghistory.cz - v tomto případě pošlete odkaz. Dále připojte ještě adresu odkazu na kterou má banner odkazovat, krátky text který se zobrazí v textových prohlížečích (výstižný text popisující "o čem" obrázek je). A poslední důležitý údaj je datum do kdy má být banner aktivní. U bannerů se pokuste co nejvíce optimalizovat jejich velikost, aby jejich načítání netrvalo déle než je nezbytně nutné.

Pokud máte případné další dotazy, nejasnosti nebo potřebujete nějakou podrobnější technickou specifikaci parametrů reklamního banneru, obraťte se na výše uvedenou adresu redakce.

Kategorie