Vítejte na livinghistory.cz

Tyto stránky vznikly za účelem aktivní podpory a propagace "živé historie", "oživování historie" anebo "living history", tedy úsilí názorně přibližovat každodenní život v různých historických obdobích, se snahou o co největší možnou věrnost historickým reáliím.

Úkolem Livinghistory.cz je informovat o dění v této oblasti, a rovněž sloužit vzájemné komunikaci, výměně zkušeností, poznatků, nápadů a seznamování se s činností a aktivitami lidí, které spojuje zájem o tento způsob propagace historie.

Redakce serveru livinghistory.cz

KRÁLIČÍ KOŽEŠINY

Králík je dnes jedním z nejrozšířenějších chovných zvířat. Vyskytuje se jednak v přírodě jako divoký, tak i v chovech na maso, kožešinu nebo jeko domácí mazlíček. Nebylo tomu tak ale vždy. Přestože byl původně rozšířen po celé Evropě, doba ledová jej vytlačila na jih. Jeho útočištěm se stal především Pyrenejský poloostrov, kde jej chovali již ve starověku. Zpět do našich končin se vrátil díky člověku teprve před osmi sty lety.

Raně středověká otopná zařízení

pec

V rámci výstavby skanzenu Curia Vitkov jsme dříve či později nutně museli narazit na problém s vytápěním obytných budov, popřípadě zařízení určených k přípravě jídla aj. Zde předkládám hrubý historický úvod do problematiky doplněný o naše vlastní pokusy s rekonstrukcí otopných zařízení pro objekty z 12-13.st.

 

Přilby typu Stromovka/Gnězdovo

Z raněstředověkých Čech a Kijevské  Rusi  pochází pochází velmi zajímavá skupina tří přileb, které byly nalezeny v první pol. 20. st. a jsou si natolik podobné, že se dá vyslovit doměnka o jejich společném původu z jedné dílny. Jejich konstrukce je značně archaická , navazující na pozdněřímské vzory a datace nejistá, provenience pravděpodobně franská.

Seminář historie odívání - Trutnov 12- 13. října 2010

Seminář historie odívání Trutnov 2010

Vážení přátelé historie,
Dovolujeme si vás pozvat na třetí setkání amatérských zájemců o dobové oděvy - Seminář historie odívání konaný na České lesnické akademii v Trutnově ve dnech 12 - 13. října 2010. (http://seminarhistorie.wz.cz/index.htm)

Náplní akce budou přednášky zaměřené na středověk a renesanci, dílna textilních technik a diskuzní okénko nad realizacemi oděvů. Pro podrobnější informace navštivte, prosím, stránku s programem (http://seminarhistorie.wz.cz/program.htm)

Pokud vás akce zaujala a máte zájem se jí zúčastnit, vyplňte, prosím, on-line přihlášku (http://seminarhistorie.wz.cz/prihlaska.htm)

S pozdravem

kolektiv pořadatelů

 

Kožešnické stehy

Narozdíl od prací krejčovských, nebylo kožešnické řemeslo domácí prací žen, ale dostalo se již během raného středověku do rukou odborníků - kožešníků. Technologické postupy a speciální kožešnické stehy se pravděpodobně vyvinuly již v této době. Vzhledem k nízké dochovalosti materiálu nemáme z daného období žádné doklady o typech používaných stehů, uvedené stehy tedy vycházejí z kožešnických stehů používaných v 19. a 20. století. Dá se ovšem předpokládat, že stejně jako krejčovské, se ani kožešnické stehy po staletí nijak neměnily.

Karolinské zbraně a zbroj v devátém století

 

Karolinské zbraně a zbroj v devátém století

Simon Coupland

Publikováno ve Viator: Medieval and Renaissance Studies v.21 (1990)

Přeloženo dle http://www.deremilitari.org/resources/articles/coupland.htm

 

Poznámka překladatele

Níže uvedená práce byla přeložena dvacet let po sepsání originálu. Vzhledem k rozšíření Internetu a s tím spojenou dostupností primárních pramenů všeho druhu, stejně jako některým pokusům o rekonstrukce je možné, že by dnes autor některá tvrzení upřesnil nebo přehodnotil (ne však nutně změnil).