Vítejte na livinghistory.cz

Tyto stránky vznikly za účelem aktivní podpory a propagace "živé historie", "oživování historie" anebo "living history", tedy úsilí názorně přibližovat každodenní život v různých historických obdobích, se snahou o co největší možnou věrnost historickým reáliím.

Úkolem Livinghistory.cz je informovat o dění v této oblasti, a rovněž sloužit vzájemné komunikaci, výměně zkušeností, poznatků, nápadů a seznamování se s činností a aktivitami lidí, které spojuje zájem o tento způsob propagace historie.

Redakce serveru livinghistory.cz

Exkurs do identifikace piktografických postav a dějů indiánů Velkých plání

Každá společnost má potřebu zaznamenávat činy svých členů a postupně tak vytvářet paměť národa. V některých kulturách se tesá do kamene, jinde modeluje z hlíny a všechny si o nich vyprávějí. Mnohé z nich vynalezly písmo, aby tyto děje mohly přesně zaznamenat.

Nikoho tedy nepřekvapí, že podobnou potřebu měla a mají i indiánská etnika. Vedeni právě touto potřebou vytvářeli a mnohdy ještě vytvářejí indiánští umělci piktogramy, tedy obrázkové záznamy nejrůznějších dějů. Toto umění se velice specificky rozvinulo na planinách v 19. století. Právě zde nacházíme tzv.

Pár úvah nad tím kterak rekonstruovat historické bitvy I.

 

Hned v úvodu podotýkám, že to co tu budete číst jsou mé osobní názory, podložené postřehy z mnohaleté praxe pořádání rekonstrukcí historických bitev, psaní bitevních scénářů a jejich režie. Jde jednak o postřehy z pohledu historie a pak o postřehy čistě praktického rázu, které vám možná mohou usnadnit práci při rekonstrukci vaší historické bitvy. Ponechám úmyslně stranou jinak samozřejmě relevantní snahy o ztvárnění pohádkových motivů nebo fantasy a soustředím se vysloveně na rekonstrukce historických bitev.

Potahování mandlového štítu

V tomto článku se pokusím o soupis informací probraných v diskuzním fóru (Raný středověk/Štíty) a popis výrobního postupu při potahování korpusu mandlového štítu surovou kůží na základě mých osobních zkušeností a informací získaných v rámci této debaty. Článek se nezabývá výrobou samotného korpusu, který jsem získal už hotový, ani se nepokouší o rekonstrukci výrobního postupu prostřednictvím dobových technologií a nástrojů.

Hroty šípů a šipek aneb střelné zbraně v pozdně středověkých Čechách

Nedávno jsem poněkud emotivně reagoval na článek J. Petřiny „Tři středověké hroty šípů“, neboť uvedené závěry zásadním způsobem kolidují s názorem, který jsem si vytvořil na základě dlouhodobého studia různých odborných podkladů na dané téma.

Cílem následující úvahy je zvýšení informovanosti zájemců o LH v oblasti, která je dosti opomíjená a také evidentně deformovaná. I na LH akcích se objevují střelné zbraně, které neodpovídají dané lokalitě ani období a myslím, že je v zájmu všech, toto postupně zlepšovat.

Deky Rio Grande

Jako teenager trávil Dick Myers čas mezi indiány Potowatomi a učil se ručnímu tkaní. Myers se účastní podniků v Bent´s Old Fort National Historic Site a Tubac Presidio. Tento jeho článek pojednává o výrobě a historii přikrývek od Rio Grande.

Mimořádným předmětem zájmu pro staré trappery, indiány, obchodníky, průzkumníky a všechny ostatní v pohraničí byly deky. Krom toho, že dobré teplé deky byly všemi vyhledávané, sloužily ještě mnoha dalším účelům. To platí až dodnes.

Umístění reklamy na livinghistory.cz

Pro potřeby uživatelů našeho serveru jsme uvedli do provozu systém na výměnu reklamních bannerů, který vám umožní výraznějsím způsobem upozornit a upoutat pozornost na zajímavé akce, projekty a podobně. Samozřejmě stejně jako u článků platí i pro umístění reklamního banneru nějaká pravidla.

Lakedaimon

Společnost Lakedaimon se zabývá poznáváním a rekonstrukcí rozličných složek života lidské společnosti v řecké kulturní oblasti během pátého století př. Kr. Nejvyšší pozornost je věnována vojenství Lakedaimonského státu v období kolem roku 457 př. Kr - roku bitvy u Tanagry, velkého střetu První peloponéské války.

 

Publikování na livinghistory.cz

HlavaKdyž jsme před několika lety řešili jako sdružení (Curia Vítkov) naši vlastní webovou prezentaci, byli jsme nakonec postaveni i před problém s jejím umístěním. Ne, že by už tehdy nebyly k dispozici free webhostingové služby, ale buďto to znamenalo mít na stránkách nevkusné reklamní banery, nebo nabízené spektrum služeb nevyhovovalo zcela našim představám. Poté co jsme nakonec registrovali i doménu curiavitkov.cz, bylo jasno – chceme aby naše prezentace vypadala profesionálně.

Trappers´ Corral WI-CZ

Trappers´ Corral WI-CZKdo byli TRAPPEŘI a proč se corral jmenuje právě po nich?

Teprve docela nedávno jsme si uvědomili, že je pro nás slovo "trapper" takovou samozřejmostí, že se jej ani nikde neobtěžujeme vysvětlit. A přitom to pro běžného občana až taková samozřejmost být nemusí, nemluvě o tom, že v češtině se tomuto slovu poněkud posunul význam (jak už bývá v češtině zvykem).