Vítejte na livinghistory.cz

Tyto stránky vznikly za účelem aktivní podpory a propagace "živé historie", "oživování historie" anebo "living history", tedy úsilí názorně přibližovat každodenní život v různých historických obdobích, se snahou o co největší možnou věrnost historickým reáliím.

Úkolem Livinghistory.cz je informovat o dění v této oblasti, a rovněž sloužit vzájemné komunikaci, výměně zkušeností, poznatků, nápadů a seznamování se s činností a aktivitami lidí, které spojuje zájem o tento způsob propagace historie.

Redakce serveru livinghistory.cz

Šerm mečem a puklířem

Nazdar lidi.

Udělám si tu malou reklamu na novou knížku o šermu - Úvod do šermu mečem a puklířem. Před časem jsem ji vydal na Müschwerku: http://myschwerk.webzdarma.cz/bukler.html a protože jsem ji nepsal pro zisk, ale pro osvětu, je ve formátu .pdf a její stáhnutí je grátis.

Roman Vaverka alias Müschwerk

Úvod do šermu mečem a puklířem

 

Výstava "Z truhel nejnádhernější šat"

Výstava Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě provádí návštěvníka historií módy od 13. do 18. století, tedy od gotiky přes renesanci a baroko až k rokoku. K vidění jsou realizace nádherných oděvů panovníků a šlechticů, jaké se nosily na evropských dvorech a jak se je podařilo autorům vytvořit podle vyobrazení, písemných zmínek a dalších pramenů. Expozice je doplněna přehledem vývoje evropské módy i podrobnými popisy vystavených oděvů i historických textilních technik. Autory jsou amatérští badatelé v oblasti historie odívání – Martina a Martin Hřibovi, Hanka Polášková Wincorová, Vladimíra a Petr Vodovi.

Činění kůží a kožešin

Kožešina patří mezi nejstarší suroviny, které se naučil pravěký člověk využívat. Pravděpodobně velmi brzy byly vynalezeny první způsoby činění, kterými byly odstraněny hlavní nedostatky surových kůží, což je vysušování a tvrdnutí kůže v horku a její zahnívání v deštivém počasí.

Cerveliere neboli lebka

icon

 

Článek o původu, vývoji a souvislostech přileb typu „lebka“ v raném, vrcholném a pozdním středověku. Základem je článek věnující se průzkumu, konzervaci a restauraci vrcholně středověké kopulovité přilby nalezené v Niederrealtě ve Švýcarsku. Tento článek je volný překlad ruské verze článku Hugo Schneidera, "Des Helm von Niederrealta: Ein neuer mittelalterlicher Helmfund in der Schweiz," Waffen- and Kostumkunde (1967) 77 90.) vystavený na Tože Gorod - http://www.tgorod.ru/index.php?contentid=244 . Článek je doplněn dostupnou ikonografií těchto přileb a dochovanými exempláři.

 

Nejstarší kapalíny, konec 12. st. – 14. st.

Při pátrání po původu cervelierů mě zaujaly železné klobouky ze 13. a 14. st. a trošku jsem zapátral po jejich původu. Železné klobouky, někdy také zvané kapalíny, v jiných jazycích např. eisenhut, ironhat, war hat, kettle hat, chapel-de-fer, шапель, шапель де фер, jsou velmi početnou skupinou přileb. Vzhledem ke své jednoduchosti, účinnosti a relativně jednoduché výrobě byly od 13. st. velmi častou přilbou zejména pěších jednotek a staly se východiskem pro řadu přileb pozdního středověku a časného novověku. Jejich počátky jsou však zahaleny nejasnostmi a tímto článkem se pokouším vnést trochu světla do tohoto tématu.

 

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl VII. - Biograci

Synonyma: Gradina
Datace:  
Rozměry:  
Materiál: Pozlacený bronz
Místo nálezu: Bližší okolnosti a přesné místo nálezu je neznámé, jedná se o sídlištní nález z římské pevnosti Gradina (západní Hercegovina, Srbsko), osídlené v 5. až 6. st. a pak znovu v 8. a 9. st.
Současné uložení: Neznámé

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl VI. - Bitola

icon

Synonyma: Heraclea Lyncestis
Datace:  
Rozměry: Obvod cca 62cm, další rozměry se nedají odečíst
Materiál: pozlacená měď, železo, železo pokryté pozlacenou měděnou fólií
Místo nálezu: Makedonie, antické město Heraclea Lyncestis. Jedná se o sídlištní nález, nalezený těsně nad mozaikovou podlahou jižního přístavku basiliky C při vykopávkách Heraclea Lyncestis. Fragmenty přilby ležely ve vrstvě zničené požárem.
Současné uložení: Narodni Muzej, Bitola

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl V. - Caričin Grad

icon

Synonyma: Justiniana Prima
Datace:  
Rozměry: Výška 20,6cm, průměr 19 x 20cm, obvod cca 62,7cm
Materiál: Pozlacený bronz, pozlacená bronzová folie
Místo nálezu: Caričin Grad, bývalé velké antické město v Srbsku, rodiště císaře Justiniána. Celkem byly nalezeny fragmenty tří žeber a fragment obvodového pásu. Jednalo se o sídlištní nálezy z různých míst této lokality.
Současné uložení: Narodni Muzej, Leskovac

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl III. - Batajnica

icon

Synonyma:  
Datace:  
Rozměry: Výška 20,6cm, průměr 19 x 20cm, obvod cca 62,7cm
Materiál: Pozlacený bronz, železo
Místo nálezu: Batajnica, okres Zemun, Srbsko. Jedná se o hrobový nález z mužského hrobu. Před druhou světovou válkou byla přilba objevena náhodně při orbě a byla neodborně odkryta a dlouho byla v soukromé sbírce. Bližší okolnosti nálezu jsou nejasné.
Současné uložení: Arheološki Muzej, Zagreb, inv. č. 38