Vítejte na livinghistory.cz

Tyto stránky vznikly za účelem aktivní podpory a propagace "živé historie", "oživování historie" anebo "living history", tedy úsilí názorně přibližovat každodenní život v různých historických obdobích, se snahou o co největší možnou věrnost historickým reáliím.

Úkolem Livinghistory.cz je informovat o dění v této oblasti, a rovněž sloužit vzájemné komunikaci, výměně zkušeností, poznatků, nápadů a seznamování se s činností a aktivitami lidí, které spojuje zájem o tento způsob propagace historie.

Redakce serveru livinghistory.cz

Zbroj vendelského období z hrobu Valsgärde 8

icon.jpg Článek je volným překladem článku Armour of the vendel period, Greta Arwidson, publikovaným v Acta Archeologica, Vol. X, 1939, Kobenhaven.

V roce 1936 byla při průzkumu hrobu č. 8 datovaného do 7. st. na pohřebišti Valsgärde nalezena unikátní, relativně dobře zachovaná zbroj ve skandinávské oblasti zcela nového typu. Je tvořena svislými kovovými pláty spojenými navzájem pomocí kožených řemínků a prof. Ellis H. Minns pro ni zavedl název „stave armour“ (stave je v angličtině „dužina“, plaňka na výrobu sudů). Vzhledem k tomu, že nenacházím vhodný český ekvivalent, zůstanu u tohoto pojmenování.

Experimentální barveni

barveni Barvení mi přijde jako docela opomíjené řemeslo, bráno i v kontextu s prezentací lidových řemesel. Máme dost řezbářů, šperkařů, ševců či přadlen, ale barvíře jako takové téměř žádné. K barvení mě přivedla potřeba doplnit naši prezentaci na veřejnosti, nemám rád pozlátko, a proto jsem se snažil vše vytvořit co nejlépe a vytvořit co největší množství vzorů. 

  

  

Techniky zdobení starých maďarů na příkladu tašvic /tarsoly/

016.jpgPřed časem jsme na fóru Livinghistory diskutovali jakým způsobem jsou zdobeny mutzenspitze z Beregova a nedošli jsme k jednoznačnému závěru. Nedávno jsem na adrese http://www.tarsolyosok.hu/eng/leleteink.htm narazil na maďarské stránky zabývající se tarsoly (dalo by se říci „tašvicemi“, užívají taky pojem sabretasche) starých maďarů z období záboru, na kterých je nádherně ilustrována a s důrazem na technologii také popsána celá škála technik používaných ke zdobení u tohoto etnika. Jedná se sice pouze o krycí pláty a kování k brašničkám, ale tyto technologie se dají vztáhnout na spoustu dalších artefaktů.
 

Několik poznámek k ranně středověkým kaftanům východní a severní Evropy

icon.jpg Když jsem před dvěmi lety začal pátrat po pramenech kvůli výrobě prošívaného kaftanu pod zbroj, postupně jsem nasbíral jisté množství informací. Vzhledem k tomu, že diskuse na toto téma zazněly i na fóru Livinghistory, pokusil jsem se shrnout dostupné informace nalezitelné na internetu vztahující se k původu, rozšíření, vzhledu a střihu oděvu typu kaftanu v oblasti východní s severní Evropy. Základem je překlad článku Staroruské kaftany „východního“ typu (móda, původ a chronologie) / v originále Древнерусские кафтаны «восточного» типа (мода, происхождение, хронология) /, který je vystaven na stránkách http://asgard.tgorod.ru/libri.php3?cont=_caftan#top. Překlad jsem doplnil některými dalšími informacemi, které jsou k nalezení.

 

Oživená historia a mrtvé jazyky

Kyjevske listy Na základě již započatého fóra zabývajícího se staroslověnštinou jsem se rozhodl napsat určitý nástin možností využití a poznání dávných jazyků v rámci oživené historie.

Při současné snaze rekonstruovat různé aspekty minulosti se snažíme o pochopení různých starých řemesel, vojenství i každodenního života apod., zatím se však neobjevilo moc nadšenců, kteří by měli v rámci LH aktivit snahu naučit se některý ze starých jazyků a používat jej pro zpestření a větší autenticitu při oživování historie.
 

Powders I Have Used (Moje střelné prachy)

annie_ikona.gif Originální vzpomínky - Miss Annie Oakley

Zpracoval Joe, Viktorie, Peggy a spol.

Autentické vzpomínky fenomenální střelkyně na zkušenosti se zaváděním bezdýmého prachu, doplněné komentáři uvádějícími memoáry do historicko – technických souvislostí.

Úvodem o autorce vzpomínek

Annie Oakleyová byla vynikající exhibiční střelkyně, která se proslavila zejména vystupováním v cirkuse Wild West Show Williama „Buffalo Billa“ Codyho. Mimo jiné byla oblíbenkyní slavného náčelníka Sitting Bulla, rovněž vystupujícího ve Wild West Show.
Narodila se roku 1860 v Patterson Township, Darke County, Ohio.

Kosmas a jeho vztah k českým klášterům aneb na okraj jeho Kroniky Čechů

Kosmova Chronica Boemorum je zásadním historickým pramenem, jak se lze přesvědčit z libovolné práce o českých raně středověkých dějinách do roku 1125, což je rok, kdy náš informátor zemřel. Kosmas je nejenom prvním nám známým kronikářem a význačným intelektuálem své doby, je také prvním (a dodnes neopominutelným) ideologem politické teorie českého státu, jehož pojetí je víceméně živé dodnes.

Chorvatská hraniční pěchota v sedmileté válce

Vraťme se o dvě a půl století nazpět, do období rokoka, kdy v letech 1757 - 1763 Evropou zmítal konflikt, kterému dnes říkáme Sedmiletá válka.

Právě zde, v době kdy válečnictví zažívalo obrovských změn, se objevily na území tehdejší vojenské hranice (militärgrenz) s Tureckem jednotky na svou dobu velmi pokrokové a ojedinělé, na druhou stranu však neprávem opomíjené.