Techniky zdobení starých maďarů na příkladu tašvic /tarsoly/

016.jpgPřed časem jsme na fóru Livinghistory diskutovali jakým způsobem jsou zdobeny mutzenspitze z Beregova a nedošli jsme k jednoznačnému závěru. Nedávno jsem na adrese http://www.tarsolyosok.hu/eng/leleteink.htm narazil na maďarské stránky zabývající se tarsoly (dalo by se říci „tašvicemi“, užívají taky pojem sabretasche) starých maďarů z období záboru, na kterých je nádherně ilustrována a s důrazem na technologii také popsána celá škála technik používaných ke zdobení u tohoto etnika. Jedná se sice pouze o krycí pláty a kování k brašničkám, ale tyto technologie se dají vztáhnout na spoustu dalších artefaktů.

Ještě ve zkratce ke konstrukci tarsoly. Byly vyrobeny z kůže, plsti nebo látky a jejich dekl byl zdobený a zpevněný kováním. Vývoj se zřejmě začal od jednotlivých menších kování, z nichž centrální sloužilo pro zapínání tarsoly. Tato kování se postupně zvětšovala až splynula v typický celistvý krycí plát, kryjící celou plochu deklu. Tento plát byl většinou tvořen tenkým, různě zdobeným plechem, který byl pomocí nýtů spojen se silnějším podkladovým, většinou měděným, bronzovým, eventuelně i železným plechem a celý tento komplet byl přinýtován /za použití jedněch nýtů/ ke kůži deklu.

Tarsoly byla zavěšena pomocí jednoho řemínku na opasku.

 

Zapínaní bylo několik typů. U jednodušších typů šlo o řemínek protahovaný skrze očko prostrčené středovým kováním, viz obr. 1.

 

001.jpg
Obr. 1 Zapínání tarsoly přes středové kování

 

Druhá varianta používaná zřejmě u tarsoly s pláty kryjícími celý dekl byl řemínek protahovaný očkem na těle tarsoly, jak je vidět na obr. 2. Jak dobře to funguje těžko říct.

 

002.gif
Obr. 2 Zapínání tarsoly s celistvým krycím plátem

 

Další možností bylo použití řemínku s nákončím a přezky, jak je možno vidět na obr. 2a. Na obr. 2b je vidět umístění drobné přezky a řemínku u tarsoly z hrobu Karos No. 29 (http://www.tarsolyosok.hu/eng/karosi.htm ) sloužící k uzavírání tarsoly. Jsou zde také vidět drobná kování zdobící závěsný řemínek tarsoly.

 

002a.jpg
Obr. 2a Přezka a nákončí ze zapínání tarsoly z lokality Izsák

 

002b.jpg
Obr. 2b Kování a přezka zapínání a závěsného řemínku Karos No. 29

 

Následuje výběr základních technologií se zaměřením na techniku a provedení zdobení s několika ilustrativními fotografiemi. K umělecké stránce výzdoby blíže u jednotlivých artefaktů.

Litá kování
 

Lité bronzové kování, středové slouží k zapínání, ostatní pro ozdobu. Typický příklad je kování z Bodrogszerdahely (http://www.tarsolyosok.hu/eng/bodrogszerdahelyi.htm ) viz obr. 1,3,4.

 

003.jpg
Obr. 3 Kování Bodrogszerdahely celkový pohled

 

004.jpg
Obr. 4 Kování Bodrogszerdahely detail

 

Dalším příkladem je bronzové kování z Újfehértó , u obrázků si nejsem jist, zda nejde o repliky, obr. 5,6 (http://www.tarsolyosok.hu/eng/ujfehertoi.htm )

 

005.jpg
Obr. 5 Kování Újfehértó celkový pohled

 

006.jpg
Obr. 6 Kování Újfehértó detail

 

Pro zajímavost přidávám i kování z Černigova, obr. 7 (http://www.tarsolyosok.hu/eng/csernyigovoi.htm)

 

007.jpg
Obr. 7 Kování Černigov celkový pohled

 

Sada bronzových litých kování mohla být poměrně veliká a zdobila celý povrch deklu – kování z Karos No. 41 (http://www.tarsolyosok.hu/eng/karosi41.htm )

 

008.jpg
Obr. 8 Kování Karos No. 41 celkový pohled

 

Dalším k krokem k celistvým plátům je lité stříbrné, částečně zlacené kování z Budapest-Farkasrét (http://www.tarsolyosok.hu/eng/budapesti.htm ). Toto kování již pokrývá značnou část deklu. K podkladu je připevněno pomocí nýtů, zřejmě se jedná o nýty odlité s kováním nebo přiletované. Tady se již objevuje typický staromaďarský rostlinný ornament.

 

009.jpg
Obr. 9 Kování Budapest-Farkasrét celkový pohled

 

010.jpg
Obr. 10 Kování Budapest-Farkasrét detail

Celistvé krycí pláty
 

Technologicky nejjednodušší celistvé krycí pláty jsou hladké stříbrné pláty spojené s podkladovým plechem a deklem tarsoly řadou nýtů.

V nejjednodušší formě se jednalo o nýty s půlkulatou hlavou – nález z lokality Izsák (http://www.tarsolyosok.hu/eng/izsaki.htm )

 

011.jpg
Obr. 11 Plát Izsák

 

V komplikovanějších případech byl povrch zdoben litými kováními či nýty s litou hlavou – např. nález z lokality Tiszanána (http://www.tarsolyosok.hu/eng/tiszananai.htm )

 

012.jpg
Obr. 12 Plát Tiszanána

 

Nejnáročnější byl stříbrný plát přinýtovaný k podkladovému plátu pomocí stříbrného (zřejmě pozlaceného) litého okraje – nález z Karos No. 52 (http://www.tarsolyosok.hu/eng/karosi52.htm )

 

013.jpg
Obr. 13 Plát Karos No. 52

 

Další úrovní byly celoplošně zdobené krycí pláty. V souvislosti s těmito pláty se mluví o dvou směrech – jednodušší drawing school zdobící hladké pláty a embossed school., jejíž mistři dávali plátům plastickou reliéfní výzdobu. Ve všech případech je jako motiv použit typický staromaďarský složitě propletený rostlinný ornament.

 

Nejjednodušší příkladem drawing school je stříbrný plát z lokality Bana (http://www.tarsolyosok.hu/eng/banai.htm ). Listy rostlinného vzoru jsou tvořeny rytými liniemi, volný prostor ponechaný mezi systémem proplétajících se úponků je vyplněn puncovaným tečkováním. Složitě proplétaný úponkový vzor je ohraničen lemem tvořeným hladkým plechem zdobeným řadou hluboce vyražených puncovaných teček, z nichž některé jsou proraženy skrz a a slouží jako otvory pro nýty spojující stříbrný plech s podkladovým plechem a deklem tarsoly.

 

014.jpg
Obr. 14 Plát Bana celkový pohled

 

015.jpg
Obr. 15 Plát Bana detail

 

Tento plát je silně obnošený a tato tarsoly se zřejmě netypicky zapínala pomocí očka procházející skrze střed krycího plátu.

 

016.jpg
Obr. 16 Nákres Tarsoly Bana s otvorem pro očko zapínání

 

Propracovanějším dílem drawing school je plát tarsoly nalezené v Eperjeske hrob No. 3. (http://www.tarsolyosok.hu/eng/eperjeskei.htm ). V tomto případě se jedná o plochý stříbrný plech, na kterém je vyrytý vzor – svislý střední pás lemovaný šrafováním a typický palmetový vzor. Pozadí je pozlaceno. Plát je připevněn řadou stříbrných nýtů s polokulovitou hlavou k zadnímu bronzovému plátu a ke kůži tarsoly. Cele . k je doplněn dvěmi litými stříbrnými pozlacenými rozetami.

 

017.jpg
Obr. 17 Plát Epejerske No 13, celkový pohled

 

018.jpg
Obr. 18 Plát Epejerske detail

 

Vzor tohoto plátu se středním pásem vychází z předpokládaného původního vzoru pro tento typ výzdoby, z našívaných kožených či látkových ornamentů (apliqué), střední pás evokuje uzavírací řemínek starších typů tarsoly se středovým provlékacím zapínáním. Na následujícím obrázku je příklad tašvice zdobené koženým našitým vzorem, v tomto případě na tašvici z Novgorodu

 

019.jpg
Obr. 19 Tašvice z Novgorodu s apliqué

 

Další variantou je plát z pohřebiště Bodrogvécs (http://www.tarsolyosok.hu/eng/bodrogvecsei.htm ). Celkové provedení i technologie výzdoby je identické, pozlacené pozadí výzdoby je navíc zvýrazněno puncovanými kroužky.

 

020.jpg
Obr. 20 Plát Bodrogvécs celkový pohled

 

021.jpg
Obr. 21 Plát Bodrogvécs detail

 

Další variantou je plochý plát z pohřebiště Szolyva (http://www.tarsolyosok.hu/eng/szolyvai.htm ). I na tomto plátu je vyrytý motiv palmet zvýrazněný šrafováním a pozadí je silně pozlaceno. Rytý motiv je v některých detailech doplněn puncovanými kroužky. Zajímavý je rýhovaný litý okraj, který je přinýtován k podkladu pomocí nýtů s hlavičkou ve tvaru trojlístku. V horní části plátu je zdobení tzv. triple dot motiv tvořený čtyřmi litými stříbrnými „třapci“ přinýtovanými k hornímu okraji plátu, které zřejmě imitují apliqué zdobicí techniky původních plstěných či kožených tarsoly.

 

022.jpg
Obr. 22 Plát Szolyva, celkový pohled

 

023.jpg
Obr. 23 Plát Szolyva detail

 

Určitý přechod od drawing school k embossing school se dá vypozorovat na plátu z hrobu u Tiszabezdédu (http://www.tarsolyosok.hu/eng/tiszabezdedi.htm ). V tomto případě se poněkud netypicky jedná o měděný, sílně pozlacený plech, do kterého je vyryta výzdoba. pomocí rydel je vytvořen motiv palmet, kříže a bájných zvířat zvýrazněný šrafováním. Pozadí je hustě vyplněno puncovanými kroužky a motiv je lehce vystupující.

 

024.jpg
Obr. 24 Plát Tiszabezdéd celkový pohled

 

025.jpg
Obr. 25 Plát Tiszabezdéd detail kříže

 

026.jpg
Obr. 26 Plát Tiszabezdéd detail zvířete

 

Zajímavostí je, že se v relativně dobrém stavu dochovala i kožená část deklu tarsoly

 

027.jpg
Obr. 27 Kožený podklad plátu Tiszabezdéd

 

Nejvyšší úrovní výzdoby je bezesporu embossing school. Typickým příkladem je plát z hrobu u Galgócz (po našemu Hlohovec) (http://www.tarsolyosok.hu/eng/galgoci.htm ). Motivem je opět oblíbený motiv propletených palmet. V tomto případě je technologie výroby zvlášť komplikovaná – základem je stříbrný plech, na který se vyznačí vzor ostrým nástrojem. Plát je potom položen na podložku z dehtu, smoly či asfaltu (v originále bed of pitch) a pozadí vzoru je pomocí kladiva sklepáno dolů. Obrysy palmetových listů a úponků je zvýrazněno rydlem, žilkování listů je vytvořeno razidlem, listy jsou zvýrazněny rytým šrafováním. Žilkování končí puncovanými kroužky. U některých plátů je ještě zmiňováno zvýraznění motivu tepáním z rubu, repousse technikou. Zahloubené pozadí vzoru je silně pozlaceno. Plát je ohraničen stříbrným páskem přinýtovaným 23 stříbrnými nýty k podkladu.

 

028.jpg
Obr. 28 Plát Galgócz celkový pohled

 

029.jpg
Obr. 29 Plát Galgócz detail

 

V některých případech mohlo být zahloubení podkladu minimální, jako je tomu třeba u plátu z pohřebiště Rakamaz (http://www.tarsolyosok.hu/eng/rakamazi.htm ).

 

030.jpg
Obr. 30 Plát Rakamaz, celkový pohled

 

031.jpg
Obr. 31 Plát Rakamaz, detail

 

U jiných plátů byla výzdoba výrazně reliéfní, jako je tomu u plátu ze Szolnok- Strázsahalom (http://www.tarsolyosok.hu/eng/szolnoki.htm ).

 

032.jpg
Obr. 32 Plát Szolnok- Strázsahalom celkový pohled

 

033.jpg
Obr. 33 Plát Szolnok- Strázsahalom detail

 

V nějterých případech byla výzdoba ještě umocněna vložením drahých kamenů, jako je tomu u plátu z lokality Turkeve (http://www.tarsolyosok.hu/eng/turkevei.htm ). Tyto kameny jsou bohužel ztraceny, dochovaly se však osazení, v nichž byly zasazeny.

 

034.jpg
Obr. 34 Plát Turkeve celkový pohled

 

035.jpg
Obr. 35 Plát Turkeve detail

 

Zdobený lícní stříbrný plech byl přinýtován k podkladovému plechu a k tarsoly pomocí nýtů. Mohly to být jednotlivé nýty se zdobenými litými hlavami jako je tomu u tarsoly z Turkeve. Nebo mohly být plechy snýtovány nýty přes litý stříbrný stužkovitý okraj, jako je tomu u plátu z Galgocse a Szolnok- Strázsahalom. Nejhonosnější metodou byl litý, bohatě zdobený okraj/rám, který měl nýty přiletované z rubové strany. V jednodušší variantě je vidět na tarsoly z Rakamaze, velmi krásně provedený kus s horní částí zdobenou palmetovým vzorem je na plátu tarsoly z hrobu Karos No. 29 (http://www.tarsolyosok.hu/eng/karosi.htm ).

 

036.jpg
Obr. 36 Plát Karos No. 29, litý, bohatě zdobený rám s přiletovanými nýty

 

Zajímavý nedostatek dokládající technologii výzdoby je vidět na plátu z Kiskunfélegyházy (http://www.tarsolyosok.hu/eng/kiskunfelegyhazi.htm ). Na detailním obrázku je vidět, jak zde umělec „přehnal“ prohloubení pozadí vzoru a při tepání přibral i vyryté palmetové listy.

 

037.jpg
Obr. 37 Plát Kiskunfélegyháza detail

 

A na závěr ještě pár obrázků dalších zdobených staromaďarských předmětů.

 

038.jpg
Obr. 38 Mutzenspitze z Beregovo

 

039.jpg
Obr. 39 Zlaté nákončí šavle z Rakamaz

 

040.jpg
Obr. 40 Stříbrný zlacený šálek Zemplín

 

041.jpg
Obr. 41 Stříbrný pozlacený přívěšek Tiszavasvári

 

042.jpg
Obr. 42 Stříbrné pozlacené kování postroje Zemplín

 

043.jpg
Obr. 43 Stříbrný pozlacený disk

 

044.jpg
Obr. 44 Stříbrem zdobená rukojeť šavle Karos Eperjeszog, pohřebiště 2, hrob 52

Autor: Sidney

Kategorie