SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl VII. - Biograci

Synonyma: Gradina
Datace:  
Rozměry:  
Materiál: Pozlacený bronz
Místo nálezu: Bližší okolnosti a přesné místo nálezu je neznámé, jedná se o sídlištní nález z římské pevnosti Gradina (západní Hercegovina, Srbsko), osídlené v 5. až 6. st. a pak znovu v 8. a 9. st.
Současné uložení: Neznámé

 

Popis nálezu: Dochoval se fragment levé lícnice /cca dolní třetina až polovina / zhotovená z pozlaceného bronzu. Zdobení je tvořeno puncovaným šupinovým vzorem s obloučky šupin obrácenými dolů. Obvod lícnice je opatřen řadou otvorů.
Prameny: Čremošnik, Rimsko utvrdenjena na gradini u biogracima kod lištice. Glasnik Zemaljskog Muz. arajevo Arh. N. S. 42/43, 1987/88, 83ff.
M. Vogt, Spangenhelme Baldenheim und verwandte Typen. 'Monographien des Römisch - Germanischen Zentralmuseums'. Mainz 2006

Autor: Sidney
Edited by: wolf

Kategorie