Kožešnické stehy

Narozdíl od prací krejčovských, nebylo kožešnické řemeslo domácí prací žen, ale dostalo se již během raného středověku do rukou odborníků - kožešníků. Technologické postupy a speciální kožešnické stehy se pravděpodobně vyvinuly již v této době. Vzhledem k nízké dochovalosti materiálu nemáme z daného období žádné doklady o typech používaných stehů, uvedené stehy tedy vycházejí z kožešnických stehů používaných v 19. a 20. století. Dá se ovšem předpokládat, že stejně jako krejčovské, se ani kožešnické stehy po staletí nijak neměnily.

Druhy stehů

Kulatý steh

Je nejčastěji používaným stehem. Používá se k sešívání dvou kožešin k sobě. Pokud je lícová strana srst, kožešina se složí srstí k sobě. Jehlou propichujeme obě vrstvy vždy kolmo ke kožešině, buď k sobě nebo od sebe. Palcem a prostředníkem druhé ruky stlačujeme materiál k sobě, ukazovákem zastrkujeme srst dostatečně hluboko, abychom ji nezašili do švu. Pokud má být lícovou stranou řemen, kožešinu složíme řemenem k sobě a postupujeme stejně, s tím rozdílem, že srst rozhrnujeme a přidržujeme ukazovákem a palcem, aby se nám nepletla do švu.

Srážecí steh

Používá se jen výjimečně, tam, kde není možné použít steh kulatý. Především u kožešin s příliš hrubým a tvrdým řemenem a kožešin starých nebo špatně činěných, jejichž řemen má po propíchnutí tendenci se trhat. Provádí se stejným způsobem jako steh kulatý, jen kožešiny leží při sešívání na stole.

Polský steh

Používá se stejně jako steh kulatý, k sešívání kožešin k sobě, ale má vlastnost více stlačovat šitý materiál. Proto se s ním sešívají švy tam, kde se rozchází srst od sebe a ze strany srsti vzniká pěšinka. První steh začneme jako steh kulatý, jehlu však vypíchneme ve stejném místě, jako jsme začali, dále uděláme vodorovně dva malé stehy, tam a zpět, stejné jako u stehu předního (viz. článek Prehľad základných typov stehov, ktoré sú vhodné pri šití living history odevov ) a opět jeden steh kulatý, tento postup stále opakujeme. Při správném postupu steh vytváří z obou stran písmeno L.

Steh podrážecí

Používá se k přichycení dvou kožešin, nebo kožešiny a látky středem (například spodního a vrchního límce, střední části lemu k látce a podobně). Délka stehu může být různá, podle potřeby 2 až 10cm. Kožešinu složíme řemenem k sobě a jednou rukou držíme přeloženou v místě, kde budeme šít. Řemen propichujeme u obou kožešin naproti sobě a vždy uděláme smyčku. Pokud je řemen hrubší (například u berana), propichujeme jej jen částečně, tenký řemen propichujeme jen několik milimetrů, aby nebyl steh z lícové strany vidět. Podrážecí steh je použitelný taky při stehování před vlastním šitím (například stehem kulatým), protože kožešiny se před sešíváním nešpendlí.

Steh zatahovací

Je hned po kulatém stehu nejpoužívanějším. Používáme ho všude tam, kde přišíváme kožešinu k jinému materiálu zvenčí a nechceme, aby stehy byly vidět. Tedy při veškerém lemování (čepice, pláště, tuniky a podobně). Při našívání lemu postupujeme takto: Jeden kraj lemu přišijeme kulatým stehem k látce, lem přehneme a pokud je hodně široký, nebo řemen příliš tvrdý, přichytíme ještě středem, stehem podrážecím. Je dobré si na látku nakreslit čáru, podle které budeme šít. Zatahovací steh začínáme vypíchnutím jehly látkou zespod nahoru, nit vedeme nahoru a zapíchneme z vrchu do kraje kožešiny (tam, kde je srst), asi 8mm dlouhým předním stehem vypíchneme jehlu v kraji kožešiny nahoru (jehlu tedy opět vytáhneme na straně srsti)a nit vedeme zpět dolů do látky, takto pokračujeme dále, přičemž po každém čtvrtém stehu nitě stáhneme, palcem zastrčíme okraj řemene dovnitř, aby šev nebyl vidět a uděláme uzlík, aby se stehy nepovolovaly. Stehy musí být vždy kolmé. U správně ušitého švu nejsou zvenčí vidět nitě ani při odhrnutí chlupů.

Steh lomený a steh pikýrovací

Používá se k našívání tenké látky nebo stužky zespod kožešiny , aby se řemen zpevnil a nevytahoval.

Šijeme, pokud možno vždy ve směru srsti, barva niti by měla odpovídat barvě řemene.

Práce s kožešinou

Aby se s kožešinou dobře pracovalo, musí být dobře vyčiněná. Při činění kožešin se klade důraz na jiné vlastnosti než u usně. Řemen by měl být řidší než u usně, aby byl po namočení tažný a dobře tvarovatelný.

Kožešinu je po vyčinění nutné nejdříve napnout. Řemen kožešiny namočíme hadříkem nebo kartáčem, necháme chvíli zaležet, aby voda vsákla a napneme hřebíčky na desku řemenem nahoru. Dobře vyčiněná kožešina je tažná, netrhá se a je ji možné podle potřeby tvarovat (např. do oblouku průkrčníku nebo průramku). Po usušení vyřežeme z kožešiny potřebný tvar, například lem, který budeme našívat. K řezání je nejlépe použít žiletkový nůž nebo žiletku a kožešinu držet mírně nad podložkou, abychom nepořezali srst. Lem na čepici je většinou z jednoho kusu, vlasem dokola, někdy ze dvou kusů, vlasem od sebe, pak musí být obě strany symetrické. Abychom toho dosáhli, označíme si neprve střed kožešiny, to znamená, že hřbetní čáru, která je vidět na srsti, označíme prupiskou na straně řemene. Takto rozdělíme kožešinu na dvě stejné poloviny. Při lemování rukávů, límce, spodního kraje kabátce a podobně, dbáme na to, abychom na pravou a levou stranu použili vždy stejnou část z pravé a levé půlky kožešiny.

Označení hřbetu (středu) kožešiny ze strany srsti na řemen. Hřebenem si označíme hřbetní čáru ze strany srsti, přitlačíme na podložku a mírně zatáhneme po podložce ve směru hřbetní čáry. Zuby hřebene se vytlačí do řemene.

Napnutá kožešina. Pokud si hřbet označíme na řemen ještě před napínáním, podle nitě, přivázané mezi dvěma hřebíčky si můžeme srovnat hřbetní čáru. Budou se nám lépe řezat rovné lemy.

Aby vypadal lem bohatý a širší, musíme jej správně našít. Pokud našijeme lem naplocho, srst zůstane ležet a nenačechrá se. Při správném našití lem nabude na šíři několik centimetrů.

Našití lemu

1. Lem musí mít vždy stejný tvar, jako okraj látky, kterou chceme olemovat (např. kulatý průkrčník musí mít lem ve stejném tvaru).

2. Kožešinový lem řežeme vždy o něco delší a při šití mírně navolňujeme, aby nebyla po našití látka stažená. Orientačně přidáváme u rukávů 1 - 2 cm, u spodního okraje oděvu 3 - 5 cm. Výjimkou je lem na čepici, kde můžeme lemem doladit přesně velikost čepice.

3. Lem přišijeme k okraji nejprve kulatým stehem, při šití máme srst na rubu látky. Stehujeme tím způsobem, že si ve vzdálenosti asi co 10 cm děláme 2 -3 kulaté stehy, nebo můžeme použít dlouhé podrážecí stehy.

4. Potom lem otočíme řemenem k líci a střed lemu přichytíme po celé délce podrážecím stehem, dlouhým podle potřeby 2 - 5 cm. U lemů užších než 3 cm můžeme podrážecí steh vynechat.

5. Okraj kožešiny přišijeme k látce zatahovacím stehem. Při správném našití není nikde vidět řemen, ani stehy.

Původně psáno pro Living History (SK), upraveno a doplněno.

Autor: Lenka
Edited by: wolf

Kategorie