Vojenství

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl VII. - Biograci

Synonyma: Gradina
Datace:  
Rozměry:  
Materiál: Pozlacený bronz
Místo nálezu: Bližší okolnosti a přesné místo nálezu je neznámé, jedná se o sídlištní nález z římské pevnosti Gradina (západní Hercegovina, Srbsko), osídlené v 5. až 6. st. a pak znovu v 8. a 9. st.
Současné uložení: Neznámé

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl VI. - Bitola

icon

Synonyma: Heraclea Lyncestis
Datace:  
Rozměry: Obvod cca 62cm, další rozměry se nedají odečíst
Materiál: pozlacená měď, železo, železo pokryté pozlacenou měděnou fólií
Místo nálezu: Makedonie, antické město Heraclea Lyncestis. Jedná se o sídlištní nález, nalezený těsně nad mozaikovou podlahou jižního přístavku basiliky C při vykopávkách Heraclea Lyncestis. Fragmenty přilby ležely ve vrstvě zničené požárem.
Současné uložení: Narodni Muzej, Bitola

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl V. - Caričin Grad

icon

Synonyma: Justiniana Prima
Datace:  
Rozměry: Výška 20,6cm, průměr 19 x 20cm, obvod cca 62,7cm
Materiál: Pozlacený bronz, pozlacená bronzová folie
Místo nálezu: Caričin Grad, bývalé velké antické město v Srbsku, rodiště císaře Justiniána. Celkem byly nalezeny fragmenty tří žeber a fragment obvodového pásu. Jednalo se o sídlištní nálezy z různých míst této lokality.
Současné uložení: Narodni Muzej, Leskovac

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl III. - Batajnica

icon

Synonyma:  
Datace:  
Rozměry: Výška 20,6cm, průměr 19 x 20cm, obvod cca 62,7cm
Materiál: Pozlacený bronz, železo
Místo nálezu: Batajnica, okres Zemun, Srbsko. Jedná se o hrobový nález z mužského hrobu. Před druhou světovou válkou byla přilba objevena náhodně při orbě a byla neodborně odkryta a dlouho byla v soukromé sbírce. Bližší okolnosti nálezu jsou nejasné.
Současné uložení: Arheološki Muzej, Zagreb, inv. č. 38

 

Katakombový pohřeb se zbrojí z Gospitalnoj ulice Kerč (Předběžná zpráva)

Lamelová zbroj z doby stěhování národů z Kerče, Krym

 

Při pátrání po původu a historii lamelových zbrojí jsem narazil na článek o lamelové zbroji z Kerče. Je to starý nález  z Krymu, který je jako yety. Každý o něm mluví, ale nikdo ho neviděl. Řada článků se odkazuje na nález z Kerče, ale jediné, co jsem doposud viděl byl obrázek několika lamel publikovaných v Thordemanovi – viz obr. 1. Vzhledem k tom,u, že se jedná o veliký nález fragmentů lamelové zbroje srovnatelný s Niederstotzingenským nálezem, ke kterému má blízko i proveniencí, pátral jsem po definitivní zprávě z průzkumu zbytků zbroje.

Překlady rukopisů šermířských mistrů

ikon.jpgČlánek představuje projekt, jehož cílem je rozšířit znalosti o skutečné podobě dobového boje, zejména pak soubojového šermu. Tato oblast je opředena řadou mýtů, které přiživují nejen filmy, ale také řada skupin historického šermu. Ti, kteří chtějí namísto nepodložených spekulací vycházet z dochovaných faktů, mají nyní možnost studovat české překlady originálních německých rukopisů z 15. století. V nich tehdejší mistři šermu popisují své techniky.

 

Výroba šupinové zbroje

manassescale2_774.jpg

Úvodem

Podle jedné z definic se říká šupinové zbroji šupinová proto, protože se skládá ze šupin připojených k podkladu. Tím se liší od zbroje lamelové, která se skládá z dílků připojených k sobě navzájem. Tento článek je zaměřen právě na zbroj tvořenou dílky připevňovanými k podkladu, tedy zbroj šupinovou.

Šupinové zbroje se používaly od starověku až po novověk, přesto však zřejmě nikdy nedosáhly takové obliby jako jiné typy zbrojí, například kroužkové. Proč tomu tak bylo, nevíme zcela přesně; každopádně šupinová zbroj má své výhody i nevýhody.

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl II. - Baldenheim

icon.jpg

Synonyma:  
Datace: konec 6. st. až začátek 7. st. našeho letopočtu
Rozměry: Výška 20,2, průměr 22,5 x 18cm, obvod cca 66cm
Materiál: železo, pozlacený bronz
Místo nálezu: Přilba byla nalezena v červenci 1902 při orbě na pozemku Oskara Pfifera v Baldenheimu, Alsasko, Francie, lokalita Die Lange Gase. Jednalo se o hrobový nález, bohužel odkrytí přilby bylo provedeno bez odborného dohledu, takže bližší údaje o pohřbu nejsou k dispozici.
Současné uložení: Musée Archéologique , Strasbourg, inv. č.

SERIÁL: Žebrové přilby typu Baldenheim - Díl I. - Úvod

Baldenheim_serial.jpgSlovo úvodem: Díky Sidneyho neutuchajícímu nasazení vám dnes přinášíme kromě tohoto krátkého úvodu i první díl seriálu o žebrových přilbách. Pokusíme se přidávat další díly postupně jak čas dovolí. A nyní již slovo autorovo:

Jedná se o dobře definovanou skupinu velmi honosných přileb germánských velmožů 5.-7. st. našeho letopočtu s typickou konstrukcí a výzdobou (viz výše uvedený článek). Do dnešního dne se našlo kolem 40 přileb nebo jejich fragmentů po celé Evropě a v severní Africe.

Subscribe to Vojenství