Vojenství

Lakedaimonský hoplita ve válce

Při pohledu na starořecké vázové malby, reliéfy či sochy, nám před očima vyvstávají obrazy dávných heroických bojů. Jejich hrdinové se střetávají často nazí, třímající jen své zbraně, jediným oděním bývá často přílba. Atletickou nahotu nelze sice v antickém Řecku pokládat za uměleckou licenci, ale i glorifikovaný hoplita byl pouhý voják. A jako takový nutně musel přizpůsobit svou výstroj podmínkám bojiště a přesunu vojsk. Jaké tedy bylo vybavení třeba lakedaimonského hoplity na vojenském tažení?

Hroty šípů a šipek aneb střelné zbraně v pozdně středověkých Čechách

Nedávno jsem poněkud emotivně reagoval na článek J. Petřiny „Tři středověké hroty šípů“, neboť uvedené závěry zásadním způsobem kolidují s názorem, který jsem si vytvořil na základě dlouhodobého studia různých odborných podkladů na dané téma.

Cílem následující úvahy je zvýšení informovanosti zájemců o LH v oblasti, která je dosti opomíjená a také evidentně deformovaná. I na LH akcích se objevují střelné zbraně, které neodpovídají dané lokalitě ani období a myslím, že je v zájmu všech, toto postupně zlepšovat.

Prameny pro rekonstrukci středověkého okrouhlého stanu

1. Cíl projektu:

 

Zajistit prameny pro vybudování repliky ranně středověkého šlechtického stanu okrouhlého typu.

2. Zdroje:

Byly použity rozmanité prameny zejména ikonografického charakteru. Rovněž byly použity poznatky z již provedených rekonstrukcí. Všechny použité prameny jsou dostupné na Internetu.

3. Poznatky:

 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Vojenství