Zpráva o OH sraze 2005

Letošní první sraz příznivců oživené historie se uskutečnil o víkendu 30. září - 2. října 2005 v Horním Vítkově u Chrastavy na staveništi repliky románského velmožského dvorce (Wothanburg). Jako hlavní téma srazu bylo zvoleno vojenství a vojenské tábory a ležení

 

Oficiální program srazu proběhl v sobotu odpoledne a nabídl přítomným zájemcům z řad aktivních účastníků i nekostýmovaných diváků četné zajímavé „odborné“ podněty.

Přednášky se v rámci zvolené problematiky zaměřily na několik témat v rozptylu od raného středověku po 18. století – na samotnou historii vojenství a samozřejmě hmotnou kulturu, často se rovněž dotýkaly problematiky historických pramenů, jejich výpovědní hodnoty a jejich případného praktického využití v rámci LH/OH. Jednotlivými skupinami byly představeny také konkrétní praktické příklady a výsledky takto zaměřeného studia historie a jejich následné aplikace v praxi. V neposlední řadě také mezi účastníky došlo v průběhu celého víkendového srazu k aktivní výměně zkušeností, především v oblasti nejrůznějších výrobních postupů a technologií.

Lze konstatovat, že z hlediska vytčeného záměru pořádat setkání aktivních zájemců o oživenou historii především za účelem dalšího rozvoje odbornosti, výměny praktických zkušeností a též navazování kontaktů byl letošní ročník naplněn vrchovatou měrou a lze tedy snad s důvěrou pohlížet směrem k dalšímu rozvíjení a budoucnosti této aktivity. Příští "OH sraz" (podzim 2006) bude zasvěcen dalšímu vybranému tématu - tentokráte historickým hrám a obecně zábavě v různých historických obdobích.

Fotografie z oficiální i neoficiální společenské části letošního ročníku naleznete na adrese http://foto.curiavitkov.cz/main.php/v/OHsraz2005/

 

 

Kategorie