Obvyklé pušky amerických mountainmenů

Američtí mountainmeni, neboli horští muži (dále jen MM), jsou jednou z nejpopulárnějších a nejvíce napodobovaných skupin amerických lovců. Proto je opakovaně v kruzích zájemců o tuto dobu a styl diskutována jejich výstroj a výzbroj. Naposledy se téma pušek MM objevilo i zde na foru Living History, což mě přivedlo k tomu znovu zveřejnit tento článek.
V článku jsou použity převážně zdroje z diskuse v internetové konferenci AMM, konkrétně možnosti zmapování nejpoužívanějších zbraní mezi MM.

Článek byl původně publikován v Trappers´Bulletinu, zde je jen mírně poupraven pro tento způsob publikování.

 

Hned v počátku je potřeba uvést, že máme většinou notně zjednodušené představy o tom, co MM nosili za zbraně. Takto zjednodušené představy měl i tazatel - iniciátor diskuse. Chtěl vědět, zda existuje nějaký seznam typů pušek, riflí, hladkých pušek, obchodních pušek atd., a které nejvíce převládaly mezi MM. Zdálo se mu málo konkrétní, když bývá uvedeno, že nosili hodně riflí, North-West pušek, fusilek, atd.

Dostalo se mu odpovědi, že již před lety se o podobný přehled snažil Charles Hanson, ale našel mnoho neznámých. Například propuštění vojáci dostávali často do civilu své muškety, ale nejsou známa ani přesná čísla, ani kam s nimi odešli. Tyto pušky byly pak nalézány v Rockies nebo na Pláních, ocvočkované, rozbité a přestavěné, nebo jejich části použité na jiných zbraních.

Obdobné to bylo s North-West puškami, obchodními puškami a vším od fowlerek (ptáčnic) až po plains rifle - každý nový nález mění nejen počty zbraní, ale často celkový pohled na problematiku jako takovou. Nelze prostě zodpovědně prohlásit, že taková nebo onaká puška z daného časového rozmezí mezi lovci nebyla.

Buck Conner jako příklad uvádí svou obchodní Sharpsku vyrobenou před rokem 1813 v omezeném počtu v Anglii. Tyto pušky se údajně prodávaly s přesnou evidencí podle výrobních čísel výhradně na východním pobřeží (odtamtud pochází Buckova rodina i puška), ale přesto Charles Hanson našel nějaký vrak této pušky na staré dobytčí farmě v Nebrasce a předal ho do muzea. Jeden odhad je prostě stejně dobrý, jako jakýkoli jiný - jediné na čem se dá stavět je, kolik určitého typu pušek bylo vyrobeno a prodáno.

Nejpravdivější odpověď prý je, že nosili jakýkoliv typ střelné zbraně který byl zrovna k dispozici, když odcházeli do hor.

Existují dokumenty, které líčí kolik střelných zbraní bylo dopravováno do hor obchodními společnostmi. Problém je v tom, že obchodní společnosti dokumentovaly všechny podrobnosti o látkách a velikosti a barvě korálků, ale ráže střelných zbraní nebo velikost a styl nožů neuváděly. Jsou uvedeny velká množství řeznických nožů a lékařských nožíků, ale bez popisu stylu nebo velikosti. Totéž u pušek - v obchodních knihách a nákladních listech je uvedeno pouze rifles, guns, fusils, atd. Žádné specifické značky, styly, nebo druhy, nic jiného než pár záznamů o NW-guns nebo NW Fusils. Jediné zajímavé záznamy citují "twisted fusils" versus běžná "fusils". Zřejmě tím prý byly míněny drážkované a hladké pušky. Jediný odkaz k nějaké specifické značce nebo výrobci byl k puškám Hawken.

Ani v denících prý vypravěči neměli ve zvyku uvádět podrobnosti, jaké specifické střelné zbraně nesli, jen zmínky, že měli nějakou "rifle" nebo "gun" nebo "fusil".

Tyto údaje navíc vůbec neodráží další pohyb střelných zbraní. Krom to je prý velmi různé, jak dlouho sloužila průměrná střelná zbraň která byla vzata do hor. Jednu věc musíme mít na mysli, kvalitní střelné zbraně byly vysoce opatrovány stejně jako jsou dnes, ale pro většinu lovců byly pušky byly jen nástroje, jako pasti, nože a každá jiná výstroj. Byly nezbytné pro "sklizeň" kožešin, a stejně jako dnes tesařské nebo instalatérské nástroje - když se jeden opotřeboval, tak sehnali další .

Jako ukázku materiálů, z kterých vycházejí předchozí tvrzení uvádím dále přehled střelných zbraní dodaných na západ prostřednictvím "Správy Indiánských záležitostí a darů". Tato "Administration of Indian Gifts" byla ovládaná BOARD OF TRADE (obchodní komorou) a v první pol. 18. století dodávala pro BOARD OF ORDNANCE (správu vojenských skladů) zbraně, střelný prach a olovo, všechny určené pro dary Indiánům. Tato praxe byla zastavena v r. 1753 z nejasných důvodů. Od té doby bylo zcela na obchodní komoře objednat zbraně, a vybrat si kdo by je stavěl. V r. 1755 byl vybraným kontrahentem Richard Wilson of Minories, London. Wilson a jeho syn William pokračovali v dodávkách pro severoamerický indiánský obchod až do půlky devadesátých let 18. století. Poté byli nasmlouváni další kontrahenti, a firma Wilson ztratila výsadní postavení.

Počty uvedené se jménem kontrahenta jsou množství prodaná Ordnance Stores (vojenskými sklady) v letech 1813 - 1816 (rozumím tomu tak, že takto byly přinejmenším z části prodány i volně bez vazby na indiánské dary):

David BLAIR (po smrti jeho vdova) - 781

Jane Hannah BLAIR - 538

Samuel & William DAWES - 1048

Samuel GALTON - 2557

John GILL - 943

Thomas HAMPTON - 1135

Richard & William HOLLIS - 1215

KETLAND & ALLPORT - 2779

KETLAND & WALKER & CO. - 2983

Thomas LOWNDES - 1267

MORRIS & GRICE - 1821

Thomas MOXHAM - 1532

William J. ROLFE - 1335

Ramsay & Richard SUTHERLAND - 2587

Henry & John WHATELEY - 1580

Robert WHEELER & SON - 1491

WILLETS & HOLDEN - 1194

součet - 26786

dále je seznam druhů zbraní vyrobených za každý rok těchto čtyř let kontraktů

Zbraně za rok - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - součet

obyčejné pušky - 2911 - 5595 - 3806 - 182 - 12494

náčelnické pušky - 3448 - 2934 - 3645 - 91 - 10118

drážkované rifle - 0 - 801 - 737 - 0 - 1538

pistole - 531 - 1319 - 786 - 0 - 2636

CELKEM - 6890 - 10969 - 8974 - 273 - 26786

 

Z výše uvedených čísel si jistě každý sám udělá závěry o sortimentu a počtech zbraní, které se tou či onou cestou dostávaly na západ. Pro mne bylo zajímavé srovnání počtu hladkých pušek (vysokého), riflí (relativně nízkého) a pistolí.

Je třeba si uvědomit, že prvotním cílem MM byl lov bobrů do pastí, ne lov zvěře pomocí pušky, a to obvykle ani pro zajištění potravy.
Není asi také potřeba zdůrazňovat, že ačkoli vznik perkusního zámku sahá před rok 1820, skutečné rozšíření je doloženo až ve třicátých letech 19. století, a to ještě spíše ke konci. Důvody byly zřejmé - špatná dostupnost a vysoká cena perkusních zápalek byl hlavními argumenty proti.
Otázkou zůstává, koho považovat za typické představitele MM, zda osamělé lovce (kterých bylo minimum a vyskytovali se v horách zejména po skončení nejslavnější éry MM), nebo zaměstnance kožešinových společností.

Nakonec ještě jednu zajímavost - v knize Firearms of the American West Volume 1 jsou podrobně popsány smlouvy, ze kterých vyplývá, že American Fur Company i další měly v Pensylvánii a St. Louis založené vlastní kovářské a puškařské dílny.

Typické obchodní pušky - North West Trade Gun, výrobce Barnett

Doporučená literatura:

The Plains Rifle - Charles E. Hanson, Gun Room Press, 127 Raritan Ave, Highland Park, NJ

"Trade Guns" - článek v Tomahawk & Long Rifle od Bucka Connera

Firearms, Traps, & Tools of the Mountain Men - Carl P. Russell

Guns on the Early Frontier - Carl P. Russell

Firearms of American West, díl 1.

stránky Bucka CONNERA - http://pages.about.com/buckconner

Autor: Peggy

Kategorie