Překlady rukopisů šermířských mistrů

ikon.jpgČlánek představuje projekt, jehož cílem je rozšířit znalosti o skutečné podobě dobového boje, zejména pak soubojového šermu. Tato oblast je opředena řadou mýtů, které přiživují nejen filmy, ale také řada skupin historického šermu. Ti, kteří chtějí namísto nepodložených spekulací vycházet z dochovaných faktů, mají nyní možnost studovat české překlady originálních německých rukopisů z 15. století. V nich tehdejší mistři šermu popisují své techniky.

 

Nesleduji internetové debaty. Vyrozuměl jsem ale, že mezi šermíři a zájemci o oživlou historii existuje určitá hráz. Je to škoda, protože v obou těchto skupinách jsou lidé, kteří mají společný zájem - propagovat mezi veřejností zájem o minulé časy, jaké opravdu byly. Je logické a přirozené, že zatímco ve skupině living history je takový přístup většinový, mezi šermíři je k vidění řidčeji. K oživování historie se totiž člověk dostane takřka výhradně přes vážný zájem o dějepis či o dějiny hmotné kultury. Hnacím motorem většiny začínajících  šermířů je naproti tomu romantické naladění podporované dobrodružnými knihami a historickými velkofilmy. Zájem o příslušné historické období a o skutečnou podobu šermu se dostavuje zpravidla až následně, a zdaleka ne u všech.

01_Wallerstein.jpgOba směry se přitom mohou výborně doplňovat. Šermíři mají potenciál přilákat laickou veřejnost, zahrát na její romantickou strunu. Pokud nepředvádí podbízivou frašku, ale naopak vycházejí z dobových materiálů a přiznávají základní fakta (např. že v bitvě se soubojový pěší šerm uplatnil spíš výjimečně), mohou obstát i v rámci seriózního populárně-naučného programu. Divák, kterému se dostane šermířské podívané, je lépe připraven přijmout též výklady o výrobě oděvů či nástrojů denní potřeby, ukázky táborového života a další pohledy do středověkého civilního žití typické pro oživlou historii (mluvím zde spíše o dospělých divácích, protože pro děti je podle mojí zkušenosti stejným dobrodružstvím potěžkat si meč jako zatočit si na hrnčířském kruhu).

Chci v této souvislosti představit projekt, jehož úkolem je mimo jiné smazat onu bariéru mezi (některými) historickými šermíři a zájemci o oživlou historii. Jde o překlady dobových textů německých šermířských mistrů z XV. století. První je již k dispozici na stránkách naší šermířské skupiny Revertar v sekci Mistři šermu. Brzy přibudou další. Součástí každého překladu bude i úvod, který zasadí rukopis do historického kontextu. Veškeré překlady budou ke stažení zdarma.

Důležité je, že podoba šermu, kterou tyto texty poodhalují, se dosti zásadně liší od všeho, co je dosud k vidění na pódiích i ve filmové produkci. Přitom tyto texty nejsou v našich zemích zcela neznámé. Je zde několik lidí, kteří je pro své potřeby překládají. Zpřístupňují je avšak zásadně jen úzkému kruhu zasvěcenců. Výjimkou je v tomto směru snad jen Roman Vaverka alias Myschwerk, který toho již pro rozvoj poznání o středověkém písemnictví na různá témata udělal tolik, že nemá ani smysl to zde rozebírat.

Jsem přesvědčen, že výše popsaný elitářský přístup je pomýlený. V budoucnu může způsobit, že začneme výrazně šermířsky zaostávat za zahraničím, kde již jsou veřejně k dispozici překlady mnohých rukopisů (byť velmi proměnlivé kvality) a jejich interpretací. V komunitě českých šermířů je přitom celá řada lidí, kteří sice nedokážou sami překládat, avšak mohli by díky svým pohybovým a bojovým zkušenostem přispět ke správné interpretaci starých textů o šermu. Nerozumím tomu, proč by tito lidé měli být z poznání dobových materiálů vylučováni. Jsem naopak přesvědčen, že interpretace šermířských rukopisů by měla být předmětem široké diskuze. A byl bych rád, kdyby se do ní zapojili i zájemci o oživlou historii se svými znalostmi dobového písemnictví, povahy tehdejšího výtvarného umění (mnohé rukopisy jsou doplněny kresbami či rytinami) a v neposlední řadě se znalostmi vývoje a parametrů zbraní a zbrojí z doby vzniku jednotlivých rukopisů.

02_Danzig.jpg

Mým záměrem je také rozšířit zveřejněním výsledků své práce počet překládajících aktivistů. Rukopisů i jejich transkripcí je dnes k dispozici na internetu celá řada. Pojednávají o boji různými zbraněmi a není v  silách jednoho či dvou lidí přeložit je všechny. Přitom překlad na amatérské úrovni lze provést i se základními znalostmi moderní němčiny doplněnými trochou samostudia na téma středohornoněmčina. Byl bych velice rád, kdyby moje iniciativa inspirovala další nadšence a pomohla přiblížit historický šerm v Čechách a na Moravě jeho skutečnému dějinnému předobrazu.

Pokud byste chtěli něco probrat, vězte, že není v mých časových možnostech sledovat internetové diskuze na různých serverech. Proto zvu všechny zájemce o středověké šermířské rukopisy na naše diskuzní fórum do sekce Rukopisy o šermu. Registrace na tomto fóru je pouze nutnou obranou proti spamovacím robotům a věřím proto, že vás neodradí.

Překlady rukopisů naleznete na adrese: http://www.revertar.cz

Autor: Karel Černín alias Stuart

Kategorie