Boiové a Fergunna

Boiové a Fergunna je občanské sdružení dvou skupin lidí zabývající se rekonstrukcí života Keltů na našem území v období 3. - 2. století př. n. l.
 
 
 
 
 
 

 

          
                                                                                                                                       
 

 

 

Cíle sdružení, široce popsané v našich stanovách, by se daly shrnout do jedné věty - bavit a vzdělávat sebe i druhé. Chceme si hrát na dobu před více než dvěma tisíci lety a do naší hry zapojit každého, kdo bude mít chuť a odvahu zúčastnit se našich přednášek, experimentů a ochutnávek či navštívit kraje daleké.
Rekonstruovat kulturu středního laténu není pochopitelně vzhledem k malému množství hodnověrných dobových záznamů a nálezů nic lehkého, proto prozatím nevolíme cestu living history. Přesto se snažíme zachovat dobovou věrnost nebo alespoň volíme nejmenší zlo. Centrem našeho zájmu jsou především řemesla, kuchyně a experimenty v oblasti válečnictví.

 

 

Za poslední tři roky nás rozsáhlá spolupráce s francouzskou skupinou Les Enfants de Finn a keltskými skupinami (kmeny) z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie a Slovenska zavedla na mnoho akcí v Evropě. V rámci sdružení Gabretawenia jsme pravidelnými hosty v archeoparku Gabreta. Také se pravidelně účastníme evropského setkání Pax Celtica. V České republice spolupracujeme s archeologickými a vzdělávacími institucemi na pořádání interaktivních výstav, přednášek či při natáčení hraných dokumentů; za vše například účast na akcích v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor u známého oppida Stradonice.

 

Více informací a kontakty najdete na http://www.kelti.cz
Petr Ondroušek

 

 

Kategorie