Lamelová zbroj z Tatarských Mohilek (Restaurace a rekonstrukce)

Lamelové zbroje jsou zajímavý druh odění, který byl v ranném středověku používán (byť není jasné v jak velké míře) i na území Evropy. Původ lamelových zbrojí je zřejmě ve střední Asii, odkud se v době stěhování národů rozšířily i na území Evropy, kde byl používán až do vrcholného středověku. Nálezů jednotlivých lamel a jejich fragmentů jsou hojné a to jak z Asie, tak z Evropy. naopak nálezy kompletních zbrojí, nebo alespoň dostatečně zachovalých částí umožňujících rekonstruovat střih zbroje je pomálu.

 

Znám pouze několik zbrojí od Wisby ze 14.st., lamelovou zbroj z Niederstotzingenu z 6. st., rekonstrukce langobardské lamelové zbroje je ve Vatikánském muzeu, (zde je otázka, nakolik je založená na konkrétním nálezu, to nevím), zbroj z Bek-Beke v západním Kazachstánu a to je asi všechno. Kdo ví o něčem dalším, nechť neváhá a svěří se. Proto mi připadlo přínosné zpřístupnit širší veřejnosti v plném znění článek pojednávající o zkoumání a rekonstrukci lamelové zbroje nalezene ve střední Asii v oblasti Altaje datované do 4.-5. st. po kristu. I když je regionálně a časově tento nález poněkud vzdálen naší ranně středověké střední Evropě, vzhledem ke středoasijskému původu lamelových zbrojí a časovým souvislostem šíření těchto zbrojí na západ by tento nález mohl příznivce lamelového odění potěšit.

Celý článek v ruštině je vystaven na stránkách http://step-ta-voliy.narod.ru­/…uk/kuyuk.htm  jedná se o výtah z článku sborníku Materiály vojenské historie Altaje a přilehlých území z roku 2002. Vykopávky, při nichž byla zbroj nalezena byly publikovány v roce 1974 – Уманский А.П. Могильники верхнеобской культуры на Верхнем Чумыше // Бронзовый и железный век Сибири, Новосибирск, 1974, с. 136–149). Zde je email na původního autora článku, který ale nefunguje – mailto: iskander (at) et­gaz.kiev.ua

Okolnosti nálezu a rekonstrukce

V roce 1963 A.P. Umanskij při vykopávkách mohylníku Tatarské mohilki na břehu řeky Čušmy, což je pravostranný přítok Obu, Altajský kraj, odkryl v mohyle číslo 4 párový mužský hrob, kde každý z pohřbených byl vybaven kusem lamelové zbroje. Artefakty zde nalezené jsou nyní uloženy v regionálním muzeu v Bijsku.

Nalezené části zbroje byly autorem datovány do 4. st. našeho letopočtu a byly připisovány Vrchnoobské kultuře. Autor zbroj popsal jako tuhou konstrukci složenou z horizontálně orientovaných kovových lamel spojených drátem s nanýtovaným kovovým okrajem.

V roce 1996 byla zbroj restaurována V.V. Gorbunovem spolu s A.P. Umanskim. Při podrobném zkoumání zbroje byla zjištěna řada informací, které zcela radikálně změnily náš pohled na tuto zbroj.

Ve sbírkách regionálního muzea bylo nalezeno 228 lamel patřících k popisované zbroji. 126 lamel patří k dílu 1 zbroje nalezené u skeletu 1. Tyto lamely byly skladovány v rozebraném stavu, všechny však byly označeny podrobnými etiketami. Díl 1 se skládá ze 6 horizontálních řad vertikálně orientovaných lamel, jak je vidět na obr. 1. Na všech lamelách se zachovaly zbytky kožených spojovacích řemínku a kožených lemovacích pásků. Díl 2 zbroje nalezená u skeletu 2 byla skladována ve formě monolitu (asi tak, jak byla nalezena v mohyle, ve složeném stavu jako harmonika) a její rozměr byl 55×15×4cm. Díl 2 se skládala ze 102 lamel uspořádaných do 5 horizontálních řad, (obr. 2). Tyto řady byly uspořádány tak, že dolní řady překrývaly horní řady. Spojení koženými řemínky a olemování koženými pásky bylo identické s 1. částí zbroje. Na lícní straně první řady lamel 2. dílu zbroje byly nalezeny stopy nějaké organické látky, zřejmě se jednalo o pokrytí této řady lamel nějakou látkou. Na zbytku zbroje nebyly nalezeny žádné stopy pokrytí či podložení lamel organickou látkou. Při tomto detailním zkoumání zbroje nebylo prokázáno vázání drátem a železné nanýtované lemování, které je popisováno v původní práci A.P. Umanského.

Ve světle těchto pozorování byly přehodnoceny závěry z doby nálezu a autoři dospěli k závěru, že se jedná o dvě části jedné lamelové zbroje tvaru kyrysu&, kde díl 1 tvoří zadní zádovou část a díl 2 přední hrudní část kyrysu.

Všechny lamely nalezené v mohyle č. 4 jeví řadu společných znaků. Standardní tloušťka lamely je 1,5mm, v některých místech však díky korozi tloušťka narostla až na 4mm. V příčném řezu jsou lamely lehce vyduté, v podélném řezu mají esovitý tvar. Průměr otvorů je 1,5–3mm. Většinou jsou centrálně umístěné otvory větší než otvory blíže kraji a v lemu. Okraje a úhly lamel jsou zaobleny. Každá lamela byla při výrobě vykována z plátku železa potřebné tloušťky a poté opatřena otvory. Každá lamela byla kována samostatně, což je vidět na kolísání velikosti lamel v jedné řadě a určité nepravidelnosti rozložení otvorů.

Obr. 1 Zadní díl zbroje

Obr. 2 Přední díl Zbroje

Popis lamel zbroje (řady jsou číslovány od spodu nahoru)

I Zadní část

Řada I – 1

Celková délka je 49,6cm, šířka 10cm, max. šířka horního a bočního lemu je 8mm, spodního lemu 8,5mm. 1. řada se skládá z 21 lamel obdélníkového tvaru. Jejich délka kolísá od 8,94 do 9,8cm, šířka 3,15 – 3,59cm.

Lamely se liší počtem a umístěním otvorů.

12 kusů ma 20 otvorů (obr 3–1,2)

 • 11 kusů (obr. 3– 3) má rozložení otvorů podle následujícího schématu – 6 párů otvorů je bočních – podél bočního okraje lamely ke vzájemnému spojení lamel v řadě, 3 otvory jsou středové – 1 pár otvorů v horní části lamely a jeden otvor uprostřed lamely ke spojení řad lamel, 5 otvorů je lemových – dva otvory podél horního okraje a 3 otvory podél dolního okraje lamely k upevnění koženého lemu.
 • 1 lamela (obr. 3– 1), krajní v řadě se odlišuje rozložením lemových otvorů – po dvou otvorech je v okraji lamely nahoře i dole a jeden otvor je navíc v okraji lamely v dolní části k doplňujícímu uchycení lemu.
 • 9 lamel má 19 otvorů (obr. 3–3,4) – 6 párů bočních otvorů, 3 prostřední otvory (dva nahoře a jeden centrální otvor uprostřed lamely) a dva páry lemových otvorů, nahoře a dole. Krajní lamely v řadě se odlišují zaoblením dolních vnitřních úhlů a posunutím lemových otvorů směrem ke vnějším úhlům (obr. 3–1,4).

Řada I – 2

Celková délka řady lamel je 52,4cm, šířka je 8,5cm. Maximální šířka horního lemu je 9mm, dolního a bočních lemů je 8mm. Řada sestává z 21 lamel obdélníkového tvaru. Jejich velikost kolísá mezi 7,92 – 8,35cm, šířka 3,1–3,47cm.

 • 4 lamely mají 15 otvorů (obr. 3–5). 4 páry bočních, 3 středové a 2 páry lemových.
 • 8 lamel má 14 otvorů (obr. 3–6). 4 páry bočních, 3 středové a 3 lemové ( dva nahoře a jeden dole)
 • 1 lamela má 21 otvor (obr. 3–7). 7 párů bočních, 3 středové a 4 lemové (1 horní a 3 dolní)
 • 8 lamel má 20 otvorů (obr. 3–8). 6 párů bočních, 3 středové a 5 lemových (dva nahoře a tři dole)

Obr. 3 Lamely 1. a 2. řady zadního dílu zbroje

Řada I – 3

Celková délka je 52,4cm, šířka 11cm. maximální šířka horního lemu je 10mm, dolního 9mm a bočních 7,5mm. Skládá se z 21 lamel obdélníkového tvaru. Jejich délak je 10,03–10,95cm, šířka 3,1–3,5cm.

 • 18 lamel má 15 otvorů (obr. 4–2). 4 páry bočních, 3 středové a 2 páry lemových (horní a dolní).
 • 1 lamela má 16 otvorů (obr. 4–3). 4 páry bočních, 4 středové (3 horní a jeden centrální) a 2 páry lemových.
 • 2 krajní lamely mají tvorů (obr. 4–1,4). 4 páry bočních, 3 středové a 3 páry lemových (horní, dolní a boční pár u horního vnějšího úhlu).

Řada I – 4

Celková délka je 52cm, šířka 10cm. Maximální šířka horního lemu je 9mm, dolního 6,5mm a bočních 7,5mm. Skládá se z 21 lamel obdélníkového tvaru. Jejich délka je 8,95–9,7cm a šířka 3,1–3,5cm.

 • 19 lamel má 13 otvorů (obr. 4–6,7). 4 páry bočních, 3 středové a 2 páry lemových (horní a dolní).
 • 1 krajní lamela má 14 otvorů (obr. 4–5). 4 páry bočních, 3 středové a 3 lemové (dva nahoře a 1 dole)
 • 1 krajní lamela má 16 otvorů (obr. 4–8). 4 páry bočních, 3 středové a 5 lemových (horní pár, boční pár u horního vnějšího úhlu a dolní otvor).

Obr. 4 Lamely 3. a 4. řady zadního dílu zbroje

Řada I – 5

Celková délka je 51,9cm, šířka 10,5cm. Maximální šířka horního lemu je 9mm, dolního a bočních 8mm. Skládá se z 21 lamel obdélníkového tvaru. Jejich délka je 9,61–10,15cm a šířka 3,13–3,53cm.

 • 19 lamel má 17 otvorů (obr. 5–2,3). 6 párů bočních, 3 středové a 2 lemových (1 nahoře a 1 dole)
 • 1 krajní lamela má 20 otvorů (obr. 5–1). 6 párů bočních, 3 středové a 5 lemových (dva nahoře a dva dole a jeden boční v dolní části vnějšího okraje).
 • 1 krajní lamela má 22 otvorů (obr. 5–4). 6 párů bočních, 3 středové a 7 lemových (dva nahoře a dva dole, dva boční v dolní části boční stěny a jeden boční v horní části vnějšího okraje).

Řada I – 6

Celková délka je 51,2cm, šířka 9,5cm. Maximální šířka horního lemu je 12mm, dolního 9mm a bočních 9,3mm. Skládá se z 21 lamel obdélníkového tvaru. Jejich délka je 8,9–9,27cm a šířka 3,17–3,5cm.

 • 16 lamel má 15 otvorů (obr. 5–7). 4 páry bočních, 3 středové a 2 páry lemových (horní a dolní).
 • 3 lamely mají 16 otvorů (obr. 5–6). 4 páry boční, 3 středové a 5 lemových (dva nahoře a tři dole).
 • 2 krajní lamely mají 17 otvorů (obr. 5,8). 4 páry bočních, 3 středové a 3 páry lemových (dva nahoře a dole a jeden pár v horní části vnějšího okraje)

Obr. 5 Lamely 5. a 6. řady zadního dílu zbroje

II – Přední část

Řada II – 1

Celková délka je 49,6cm, šířka 12,2cm. Maximální šířka horního lemu je 10,5mm, dolního a bočních 9mm. Skládá se z 24 lamel obdélníkového tvaru. Jejich délka je 11,5–11,87cm a šířka 2,8–3,9cm.

 • Všechny lamely mají 33 otvorů (obr. 6–1). 12 párů bočních, 3 střední a 6 lemových (3 nahoře a 3 dole)

Řada II – 2

Celková délka je 51cm, šířka 9,5cm. Maximální šířka horního lemu je 10,5mm, dolního a bočních 11mm. Skládá se z 24 lamel obdélníkového tvaru. Jejich délka je 8,83–9,27cm a šířka 2,85–3,46cm.

 • 4 lamely mají 19 otvorů (obr. 6–2). 6 párů bočních, 3 středové a 2 páry lemových (dva otvory nahoře a dva dole)
 • 1 lamela má 18 otvorů (obr. 6–3). 6 párů bočních, 3 středové a 3 lemových (2 nahoře a 1 dole)
 • 1*9 lamel má 17 otvorů (obr. 6–4). 6 páry bočních, 3 středové a 2 lemové (1 nahoře a 1 dole)

Řada II – 3

Celková délka je 51,3cm, šířka 10,5cm. Maximální šířka horního lemu je 9,5mm, dolního a bočních 11mm. Skládá se z 24 lamel obdélníkového tvaru. Jejich délka je 9,85–10,25cm a šířka 2,75–3,4cm.

 • 23 lamel má 33 otvorů (obr. 6–5,7,8). 12 párů bočních, 3 střední a 6 lemových (3 nahoře a 3 dole)
 • 1 lamela má 34 otvorů (obr. 6–6). 12 párů bočních, 4 střední (dva nahoře, jeden uprostřed a jeden v dolní části lamely) a 6 lemových (3 nahoře a 3 dole)

Obr. 6 Lamely 1., 2. a 3. řady předního dílu zbroje

Řada II – 4

Celková délka je 49,4cm, šířka 10cm. Maximální šířka dolního lemu je 13,5mm, horního a bočních 10mm. Skládá se ze 14 lamel v dolní části obdélníkového tvaru a nahoře zakulacených. Jeden boční okraj lamel je vlnkovitě vyříznut. Jejich délka je 9,7–9,86cm a šířka 4,11–4,7cm.

 • 10 lamel má 13 otvorů (obr. 7–1,3). 4 páry bočních, 3 středové a pár lemových (1 pár dole).
 • 1 lamela má 15 otvorů (obr. 7–2). 4 páry bočních, 3 středové a pár lemových (1 pár dole). navíc má lamela 1 otvor v lemu střední části rovné strany a 1 otvor pro opravu proti bočnímu páru.
 • 3 lamely mají 14 otvorů. Mají vždy jeden otvor navíc naproti poškozenému páru bočních otvorů sloužících ke spojení lamel v řadě.

Řada II – 5

Celková délka je 54,7cm, šířka 8,5cm. Maximální šířka horního a dolního lemu je 12,5mm, bočních 8mm. Skládá se z 16 lamel obdélníkového tvaru. Jejich délka je 7,7–8,4cm a šířka 3,26–4,4cm.

 • 15 lamel má 16 otvorů (obr. 7–5,6). 4 páry bočních, 2 páry středových (horní a centrální) a 2 páry lemových (1 pár nahoře i dole).
 • 1 lamela má 12 otvorů (obr. 7–4). 4 páry bočních, 3 středové a 1 lemový (1 otvor dole).
 • u dvou lamel je jsou horní úhly zaobleny

Obr. 7 Lamely 4. a 5. řady předního dílu zbroje

Dochované zbytky kožených součástí zbroje a dobře dokumentované uložení lamel v mohyle umožňuje rekonstruovat způsob sestavení lamel a střih zbroje (obr. 8).

Lamely byly uloženy vertikálně a byly seřazeny do řad tak, že se navzájem překrývaly jako střešní tašky. lamely byly mezi sebou svázány pomocí krátkých jednotlivých řemínků vždy skrze dva naléhající otvory na okraji lamel (boční otvory uváděné v popisu lamel). Na vnitřní straně lamel byly tyto řemínky pravděpodobně sešity, neboť stopy po svazování nebyly nalezeny. U zadního dílu zbroje levá lamela překrývala pravou a u předního dílu tomu bylo naopak – pravá překrývala levou. Šířka přeložení lamel byla 8–12mm.

Každá řada lamel byla opatřena koženým lemem. V horizontálním směru byl celistvý a pokrýval horní a dolní okraje řady lamel, vertikálně byl oddělený pro krajní lamely v řadě. Pásek kůže byl přehnut přes okraj lamel a byl k nim připevně řemínkem, který byl protažen každým druhým otvorem. Pro upevnění horního a dolního lemu byly v lamelách speciální otvory (lemové otvory). Lamely 4. řady a 1 lamela 5. řady předního dílu neměly lemové otvory a lem byl připevněn do středových otvorů, které zde plnily dvojí funkci. Vertikální lem byl upevněn do bočních otvorů, které byly u krajních lamel nevyužity. V zadním díle měly některé lamely otvory navíc pro upevnění lemu. Kožené lemy přispívaly k ochraně oděvu nošeného pod zbrojí a zároveň zpevňovaly řady lamel.

Jednotlivé řady lamel byly navzájem spojeny delšími samostatnými řemínky provlečenými přes středové otvory. Řemínek byl protažen skrze horní pár středových otvorů , pak šel po rubové straně lamely do centrálního otvoru (nebo páru otvorů u řady 5 předního dílu). Z tohoto otvoru pokračoval po lícní straně lamely dolů, dostal se pod sousedící lamelu dolní řady a byl protažen skrze dvojici středových otvorů této lamely. Kromě první a poslední řady lamel byl v horních středových párech otvorů řemínek zdvojen. Řady lamel na sebe naléhaly zespodu nahoru, tzn. ža spodní řada překrývala horní řadu. Šířka překrytí činila 10–14mm. Řady byly spojeny pohyblivě, což umožňovalo řadám určitou pohyblivost při pohybu trupu a končetin. Nepoužívanou zbroj bylo možno složit do harmoniky (tak byly zbroj uložena v mohyle), což bylo výhodné při transportu a skladování.

Obr. 8 Rekonstrukce zbroje

Obě části zbroje tvořily dva pravoúhlé pláty. Zadní díl měl šířku v úrovni pasu 52,4cm a výšku ve střední části 54cm. Dolní řada lamel tohoto dílu byla zřetelně kratší než ostatní, které se lehce zužovaly směrem nahoru (obr. 8–1). tyto rozměry dovolují interpretovat tuto část jedině jako zádovou část zbroje.

Přední díl měl v úrovni pasu šířku 51cm a ve střední části výšku 47cm. Dolní řada lamel byla lehce kratší než druhá a třetí řada. 4. řada byla nejkratší a poslední 5. řada naopak nejdelší a byla mírně prohnutá (obr. 8–2). Takové rozměry a střih umožňuje tento díl interpretovat jako přední díl zbroje.

Spojení těchto dvou částí zbroje bylo zřejmě zprostředkováno pomocí ramenních a bočních řemenů zapínaných přezkami (obr. 8–3). Nicméně nepřítomnost přezek v mohyle nevylučuje ani možnost svazování obou dílů zbroje.

Experimenty s modelem zbroje ukázaly, že zbroj byla svými rozměry určena pro muže středního vzrůstu mohutné stavby těla a to i za předpokladu silné vrstvy oděvu pod zbrojí. Oblečená zbroj přiléhá druhými, úzkými, řadami na oblast pasu. První řada předního dílu (nejširší řada) kryje dolní část břicha a první řada zadního dílu kryje bedra. Třetí řady zbroje (široké řady) kryjí spodní část hrudního koše. 4. – 6. řada zadního dílu se lehce zužuje a poslední řada kryje lopatky, přičemž nevystupuje nad úroveň ramen. 4. řada předního dílu dosahuje úrovně podpaží, kryje srdce a jako jediná je ozdobena vlnovkovitým vykrojením okrajů lamel. 5. řada předního dílu zakrývá horní část hrudi do úrovně klíčních kostí a svými zahnutými okraji dosahuje k ramenům. Na bocích se části zbroje nedotýkají, zůstává mezi nimi 2–4cm široká mezera. Takto konstruovaný kyrys neomezuje pohyb těla a rukou.

Celková váha lamel zadního dílu je 2,5kg, předního dílu 2kg. Navzdory korozi a neúplnnosti řady lamel původní váha celého kyrysu nepřevyšovala 5kg.

Zajímavá je otázka ekonomie při pohřbívání zbroje. Zbroj byla ekonomicky rozdělena mezi dva mrtvé. Navíc četné stopy po poškození lamel a mnohočetné opravy zbroje svědčí o tom, že zbroj byla v době pohřbu již dlouhodobě používána a značně opotřebována. Z 228 lamel pouze 36 bylo vcelku. Ostatní měly různý stupeň starého mechanického poškození. Poškození byla soustředěna zejména v místech otvorů a na okraji lamel. Dá se říci, že do mohyly byla uložena maximálně opotřebovaná zbroj, jejíž další oprava neměla smysl.

Otázka datování zbroje a kulturní náležitosti byl řešen na podkladě analýzy vybavení a pohřebního obřadu mohyly číslo 4. Dolní hranice je 4. století našeho letopočtu. Pohřeb náleží k ranné etapě Odincovské kultury (2. pol. 4. st. – 5. st. našeho letopočtu). Tento střih zbroje – kyrys byl tradičně používán ve východní Asii , ale široce se používal i v jiných oblastech. Kolem poloviny tisíciletí byl postupně vytlačován více celistvými střihy zbrojí a kolem 8. st. se již nevyskytuje. Jak obdélníkové, tak i zakulacené lamely a lamely s ozdobným vykrojením okraje jsou široce používány v různých oblastech Euroasie ve 4. – 12. st.

Systém otvorů na lamelách umožňuje rozdělit lamely do dvou skupin.

 1. Lamely s bočním, středovými a dolními lemovými otvory. Patří sem 14 lamel 5. řady předního dílu a 1 krajní lamela předního dílu. Lamely tohoto typu se objevují na přelomu 3. a 4. st. a jsou široce používány během celého středověku.
 2. Lamely s bočními, středovými a dolními i horními (a někdy i bočními) lemovými otvory. Patří sem 213 lamel ze všech řad kromě 4. řady předního dílu. Na jižní sibiři byly poprvé zachyceny v polovině 4. st. Přítomnost doplňujících otvorů pro připevnění bočního lemu nachází analogie mezi zbrojemi 4. – 6. st.

Autor: Sidney

Kategorie